We use cookies to improve the user experience of our website. Cookie Get More Information

don Quijote - Štúdium španielciny v Španielsku a v Latinskej Amerike

Vitajte u dona Quijota!

Ak sa rozhodnete študovat španielcinu na niektorej našej škole v Španielsku alebo v Latinskej Amerike, získate skutocne užitocné skúsenosti. U dona Quijota sú Vaše želania naším východiskovým bodom. To nám pomáha zostat najlepšou súkromnou organizáciou pre výucbu španielskeho jazyka v Španielsku a v Latinskej Amerike. Don Quijote má za ciel ponúkat len kvalitu. Jedným z úspechov, na ktorý sme najviac hrdí, je skutocnost, že 50 % našich študentov prichádza k donovi Quijotovi vdaka odporuceniu bývalých študentov, priatelov alebo kolegov.

Kurzy španielciny

Metóda výucby

Na školách don Quijote používame interaktívnu metódu výucby založenú na praktickom ucení. To znamená, že gramatika - koniec koncov jeden z klúcových stavebných kamenov každého jazyka - sa preberá pokial možno s pomocou praktických situácií. Hovorenie a aktívne používanie jazyka je ohniskom stálej interakcie medzi ucitelom a študentom. Skupiny a úrovne:

Zaciatocníci:
Zvládnutie základov jazyka a kultúry. Schopní formulovat a pochopit krátke vety týkajúce sa základných potrieb a zdvorilostných foriem.

Stredne pokrocilí:
Schopní sami sa vyjadrit v každodenných situáciách, možno niekedy trocha tažkopádne, ale obvykle spontánne a samostatne.

Pokrocilí:
Pokrocilá schopnost komunikovat aj v zložitých situáciách.

Velmi pokrocilí:
Odstránenie malých nedostatkov. Vybrúsenie výslovnosti a intonácie. Bezproblémová komunikácia s rodenými používatelmi španielciny.

image

Osvedcenie
Po absolvovaní výucby dostanete od dona Quijota osvedcenie o úcasti s uvedením, že ste absolvovali aspon 90 % vyucovacích hodín.

Preco s donom Quijotom?

* don Quijote dostal niekolko národných a medzinárodných pecatí kvality, patrí k mnohým profesionálnym asociáciám v odbore jazykov a je uvedený v najdôležitejších španielskych sprievodcoch.

* don Quijote ponúka kurzy pre každú úroven španielciny - od zaciatocníkov až po velmi pokrocilých.

* Náš don Quijote je zárukou image

* Robíme len to, v com sme dobrí - ucíme španielcinu.

* Naše služby image

* Na Vaše dotazy odpovieme do 24/48 hodín.