We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Cursussen Spaans » Lesmethode

Studiemethode Cursussen Spaans

Studiemethode Cursussen Spaans

Je spreekt Spaans vanaf de eerste les

Het enthousiasme, de ervaring en de professionaliteit van onze meer dan honderd docenten zijn onze garantie. Ze zijn allemaal gekwalificeerd door de universiteit om  Spaans te geven. Ze zullen je helpen om de taal op een leuke en effectieve manier te leren, terwijl je volledig wordt geïntroduceerd in een nieuwe cultuur. Bij ons beleef je echt de taal; tijdens de lessen Spaans maar ook buiten het leslokaal door middel van< activiteiten, excursies en het dagelijkse stadsleven.

CARIDAD SANTANA SÁNCHEZ
Hoofd Onderwijs van de don Quijote scholen

Open, interactieve en flexibele lesmethode

Bij don Quijote bieden we onze cursisten meer dan 30 jaar ervaring in Spaans taalonderwijs. In de loop der jaren hebben we onze leermethode steeds verder verbeterd en verfijnd. De voortdurende bijscholing van onze docenten en implementatie van educatieve innovaties garanderen het succes en de tevredenheid van onze cursisten, op alle niveaus en voor alle cursussen en bestemmingen..

Onze leermethode is ontwikkeld volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen en is gebaseerd op praktijkgericht leren en een communicatieve aanpak. We leggen de nadruk op het creëren van een authentieke leeromgeving waarbij interactie fundamenteel is. We gebruiken bij het leren van de taal situaties uit het dagelijks leven en de cursisten spelen altijd een actieve rol. Onze benadering van het taalonderwijs is in essentie communicatief en humanistisch van karakter. De cursist is niet slechts de ontvanger van kennis, maar is vooral deelnemer in een sociale context en een intercultureel spreker die verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces. De combinatie van beide benaderingen – communicatief en humanistisch – heeft als resultaat een taalkundig en intercultureel leerproces. We leren onze cursisten grammatica en vocabulaire, maar altijd als instrument om het ultime doel te bereiken: dat de cursist zich in elke context van de Spaanse taal op taalkundig en cultureel niveau kan bewegen.

Ons doel is om onze cursisten niet alleen de theorie te leren, maar ook de vaardigheden om zich effectief en vloeiend in het Spaans uit te drukken. Om dit te kunnen bereiken garanderen we kleine klassen en gekwalificeerde docenten die de studievoortgang van de cursisten voortdurend in de gaten houden.

Bij don Quijote leren onze cursisten niet alleen de taal maar verdiepen ze zich ook in onze gewoontes en tradities, in onze manier van denken en leven. Ontdek hoe uniek en gepersonaliseerd het onderwijs van don Quijote zijn en volg een cursus waar je voor de rest van je leven iets aan zult hebben.

Je studeert in kleine groepen met persoonlijke aandacht

Bij don Quijote ben je altijd het middelpunt van belangstelling. Bij de intensieve cursussen en superintensieve cursussen studeer je in kleine groepen.

Het juiste niveau, op basis van een erkend kader

 
 Het niveau van je Spaans wordt door middel van een speciaal daarvoor ontwikkelde test vastgesteld.
 
 De niveaus van onze cursussen zijn in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen en het studieplan van het Instituto Cervantes.
 
 Basisgebruiker - A1: Dit is het startniveau van het Spaans. Je leert in een duidelijke en concrete context informatie uit te wisselen met korte vragen en antwoorden.
 
 Basisgebruiker - A2: Je leert om je met eenvoudig taalgebruik zelfstandig mondeling en schriftelijk uit te drukken in situaties uit het dagelijks leven.


 Onafhankelijk gebruiker - B1: Je kunt je makkelijk uitdrukken in situaties in je eigen omgeving en je kunt zelfstandig problemen oplossen.
 
 Onafhankelijk gebruiker - B2: Op dit niveau leer je in algemene situaties te communiceren waarbij er een uitwisseling van informatie is. Je ben in staat om je persoonlijke mening te geven over zaken die je interesse hebben en je kunt over je ervaringen praten. Dit niveau is vereist om te worden toegelaten op bijna alle universiteiten.
 
 Vaardig gebruiker - C1: Op dit niveau dien je je vloeiend en probleemloos is verschillende situaties met complexe taalstructuren uit te kunnen drukken. Dit niveau is vereist voor universitaire taalstudies en masters.
 
 Vaardig gebruiker - C2: Op dit hoogste niveau druk je je in elke situatie correct uit. Je beheerst de linguïstische en culturele elementen als een native speaker en kunt nuances onderscheiden.

Geschat aantal uren per niveau:
A1: 60, A2: 80, B1: 100, B2: 120, C1: 120, C2:380

Onze docenten

Onze docenten zijn native speakers van het Spaans en zijn universitair geschoold. Ze hebben Spaanse Taal en Literatuur gestudeerd en/of hebben een master in het Onderwijs van het Spaans als Vreemde Taal. Bovendien zijn ze ook pedagogisch geschoold wat onderwijs van hoge kwaliteit garandeert. Ze zijn enthousiast en erg gemotiveerd om hun cursisten op een effectieve manier Spaans te laten leren. Ondewijs van topkwaliteit is fundamenteel voor ons. De constante bijscholing en lange ervaring van onze docenten maakt ons tot marktleider op het gebied van Spaans taalonderwijs in de wereld.

Een flexibel rooster tijdens je cursus

Op maandag, de eerste cursusdag, verwachten we je op school om 08.00 uur om een niveautest te doen. Als er een feestdag is op maandag, zullen we dit dinsdag doen. Als er geen twijfel bestaat over dat je een beginner bent hoef je de niveautest niet te doen, maar verwachten we je wel op dezelfde tijd op school om je te oriënteren en zo snel mogelijk te beginnen met leren.

Je hebt minstens vier uur per dag les, met een half uur pauze. De lessen duren 50 minuten en vinden plaats tussen 09.00 uur en 19.00 uur (je kunt les hebben in de ochtend of middag). Het rooster is afhankelijk van vele factoren (aantal groepen, niveau, type cursus, etc) en wordt na de niveautest en oriëntatie bekend gemaakt.

Een certificaat met de resultaten van je cursus Spaans

Als je minimaal 85% van de lessen hebt bijgewoond ontvang je aan het eind van de cursus een certificaat. Op dit certificaat staat vermeld: de cursusduur, het behaalde niveau, speciale vakken, aanvullende cursussen en het aantal gevolgde uren.
Als je minder dan 85% van de lessen hebt bijgewoont maakt het certificaat alleen mleding van het aantal gevolgde uren. Amerikaanse studenten ontvangen de evaluatie volgens het Noord-Amerikaanse kwalificatiesysteem.

Ons Lesprogramma

Ons lesprogramma is beschikbaar in het Spaans en Engels voor docenten Spaans en decanen.

Vraag meer informatie aan! Boek nu!