We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Cursussen Spaans » Lesmethode

Studiemethode Cursussen Spaans

Studiemethode Cursussen Spaans

Je spreekt Spaans vanaf de eerste les

Het enthousiasme, de ervaring en de professionaliteit van onze meer dan honderd docenten zijn onze garantie. Ze zijn allemaal gekwalificeerd door de universiteit om  Spaans te geven. Ze zullen je helpen om de taal op een leuke en effectieve manier te leren, terwijl je volledig wordt geïntroduceerd in een nieuwe cultuur. Bij ons beleef je echt de taal; tijdens de lessen Spaans maar ook buiten het leslokaal door middel van< activiteiten, excursies en het dagelijkse stadsleven.

CARIDAD SANTANA SÁNCHEZ
Hoofd Onderwijs van de don Quijote scholen

Open, interactieve en flexibele lesmethode

don Quijote heeft een open, flexibele en interactieve manier van lesgeven ontwikkeld, op basis van jarenlange ervaring en onze kennis van het cognitieve proces van het leren van de taal. Daarbij staan de wensen en belangen van onze studenten centraal. Je zult Spaans leren op dezelfde manier zoals je je moedertaal hebt geleerd; door te luisteren, te lezen en continu te communiceren. Wij passen onze lesmethode aan volgens de specifieke behoeften van de studenten en de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

We proberen onze klaslokalen om te vormen in levendige, interactieve ruimtes en de ideale omgeving te bieden om je doel sneller te bereiken.. Om dit te bereiken combineren we verschillende opdrachten en activiteiten: communicatieve en interactieve, grammaticale en culturele. We laten je kennismaken met de Spaanse taal en cultuur.

Je studeert in kleine groepen met persoonlijke aandacht

Bij don Quijote ben je altijd het middelpunt van belangstelling. Bij de intensieve cursussen en superintensieve cursussen studeer je in kleine groepen.

Het juiste niveau, op basis van een erkend kader

Wij bieden 6 basisniveau´s aan volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en het Instituut Cervantes

Beginner A1:
Is in staat vaak voorkomende dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen te gebruiken en te begrijpen. Kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de andere persoon langzaam en duidelijk praat.

Beginner A2:
Is in staat zinnen en uitdrukkingen die regelmatig voorkomen en bekend zijn te begrijpen en toe te passen. Kan een gesprek voeren over simpele en alledaagse situaties en kan in simpele termen aspecten uit het verleden beschrijven alsmede zaken die gerelateerd zijn aan onmiddellijke actie.

Halfgevorderd B1
Is in staat om de belangrijkste punten te begrijpen uit een duidelijke tekst op het moment dat standaardtaal wordt gebruikt en wanneer het gaat om bekende dingen. Kan overweg met de meeste situaties die zich voordoen wanneer men reist door een gebied waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudig lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd zijn. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en ambities beschrijven, zijn mening verdedigen of een plan uitleggen.

Gevorderd B2
Is in staat om in grote lijnen complexe teksten te begrijpen, zowel over concrete als abstracte onderwerpen, ook als die technisch van aard zijn en het onderwerp binnen de eigen kennis ligt. Kan vloeiend en spontaan gesprekken voeren met native-speakers, zonder dat het veel moeite kost. Kan daarnaast een duidelijke en gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala aan onderwerpen en kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en nadelen van diverse opties benoemen.

Vergevorderd C1
Kan een grote verscheidenheid van lange en veeleisende teksten begrijpen en de achterliggende betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder opvallend te moeten zoeken naar woorden. Kan op een flexibele en effectieve manier gebruik maken van de taal met sociale of professionele doeleinden of in opleidingen en studies. Kan duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen.

Volledige beheersing C2
Kan met gemak vrijwel alles begrijpen wat hij hoort of leest. Kan informatie en argumenten uit verschillende gesproken en/of geschreven bronnen reconstrueren of hier een samenvatting van geven. Kan zichzelf spontaan en heel vloeiend en precies uitdrukken, zelfs in complexere situaties.

Geschat aantal uren per niveau:
A1: 60, A2: 80, B1: 100, B2: 120, C1: 120, C2:380

We publiceren ons eigen lesmateriaal

Als gevolg van meer dan 25 jaar ervaring, hebben we onze eigen studieboeken ontwikkeld. Ook zul je werken met actuele materiële ondersteuning  inclusief persartikelen, advertenties, audiovisueel materiaal etc..

Een flexibel rooster tijdens je cursus

Op maandag, de eerste cursusdag, verwachten we je op school om 08.00 uur om een niveautest te doen. Als er een feestdag is op maandag, zullen we dit dinsdag doen. Als er geen twijfel bestaat over dat je een beginner bent hoef je de niveautest niet te doen, maar verwachten we je wel op dezelfde tijd op school om je te oriënteren en zo snel mogelijk te beginnen met leren.

Je hebt minstens vier uur per dag les, met een half uur pauze. De lessen duren 50 minuten en vinden plaats tussen 09.00 uur en 19.00 uur (je kunt les hebben in de ochtend of middag). Het rooster is afhankelijk van vele factoren (aantal groepen, niveau, type cursus, etc) en wordt na de niveautest en oriëntatie bekend gemaakt.

Een certificaat met de resultaten van je cursus Spaans

Als je minimaal 85% van de lessen hebt bijgewoond ontvang je aan het eind van de cursus een certificaat. Op dit certificaat staat vermeld: de cursusduur, het behaalde niveau, speciale vakken, aanvullende cursussen en het aantal gevolgde uren.
Als je minder dan 85% van de lessen hebt bijgewoont maakt het certificaat alleen mleding van het aantal gevolgde uren. Amerikaanse studenten ontvangen de evaluatie volgens het Noord-Amerikaanse kwalificatiesysteem.

Ons Lesprogramma

Ons lesprogramma is beschikbaar in het Spaans en Engels voor docenten Spaans en decanen.

Vraag meer informatie aan! Boek nu!