Nasza strona stosuje cookies w celu polepszenia Twoich doświadczeń jako użytkownika naszej strony. Cookie Więcej informacji

Początek » Kursy Hiszpańskiego » Metoda nauczania

Metoda Nauczania Hiszpańskiego

Metoda nauczania hiszpańskiego

dyrektor akademicki szkół don QuijoteBędziesz mówić po hiszpańsku od pierwszych zajęć

Entuzjazm, doświadczenie i profesjonalizm naszych ponad stu nauczycieli jest naszą gwarancją. Wszyscy są wykwalifikowani przez Uniwersytet, aby uczyć hiszpańskiego. Pomogą Ci nauczyć się języka w skuteczny i zabawny sposób jednoczeście poznając nową kulturę. Nauczysz się hiszpańskiego żyjąć w Hiszpanii, na naszych lekcjach, zajęciach i wycieczkach po ulicach miasta, które wybierzesz.

CARIDAD SANTANA SÁNCHEZ
Dyrektor Akademicki szkół don Quijote

Nasza metoda nauczania jest interaktywna i wypróbowana

don Quijote opracował metodę nauczania otwartą, elastyczną i interaktywną w oparciu o wieloletnie doświadczenie, naszą wiedzę na temat procesu nauki języków obcych i naszą ciągłą refleksję nad pragnieniami i zainteresowaniami uczniów. Ucz się hiszpańskiego w taki sam sposób, jak nauczyłeś się języka ojczystego (poprzez praktyki i ciągłą komunikację). Dostosowujemy naszą metodę nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów i wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Staramy się przekształcić nasze sale w przestrzenie żywe i interaktywne zapewniając idealne elementy, aby mógł szybciej osiągnąć swój cel nauki języka. Aby to osiągnąć, łączymy różne zadania i działania: komunikatywne i interaktywne, gramatyczne i kulturowe. Wprowadzimy Cię w języka i kulturę hiszpańską.

Będziesz uczyć się w małych grupach z indywidualnym podejściem

W Don Quijote zawsze będziesz w centrum uwagi. Podczas intensywnych i superintensywnych kursów będziesz uczyć się w małych grupach.

Poziom odpowiedni dla Ciebie, w oparciu o znane oceny

Oferujemy 6 podstawowych poziomów według Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas oraz Instituto Cervantes:

Początkujący A1:
Uczeń potrafi zrozumieć i stosować znane codzienne wyrażenia i bardzo podstawowe często tworzone zdania, aby zaspokoić potrzeby konkretnego typu. Potrafi wyrażać się w sposób elementarny pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Początkujący A2:
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania i często używane wyrażenia związane z dziedzinami należącymi do najbardziej bezpośrednich. Potrafi porozumiewać się podczas wykonywania prostych, codziennych zadań. Potrafi opisać za pomocą prostych środków fakty z przeszłości, a także kwestie związane z najpilniejszymi potrzebami.

Średniozaawansowany B1:
Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnych, standardowych wypowiedziach na tematy, które są znane. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste teksty na tematy, które są dobrze znane. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Zaawansowany B2:
Potrafi zrozumieć główne idee w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym rozmowy techniczne w zakresie swojej specjalizacji. Potrafi porozumiewać się z native speakerami z wystarczającym stopniem płynności i spontaniczności sprawiając wrażenie, że regularna komunikacja nie wymaga wysiłku. Potrafi formułować jasne, szczegółowe teksty na różne tematy i wyjaśniać swoje stanowisko w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Zaawansowany wyższy C1:
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich tekstów z pewnym wymaganym poziomem oraz zrozumieć ukryte znaczenie. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez większego trudu, starając się znaleźć odpowiedni wyraz. Potrafi posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie w rozmowach społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe teksty na złożone tematy.

Zaawansowany wyższy C2:
Może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Umie zrekonstruować informacje i argumenty z różnych źródeł czy wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz przedstawić spójne podsumowanie. Może wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, nawet w sytuacjach bardzo skomplikowanych.

Przybliżona liczba godzin dla poziomów:
A1: 60, A2: 60, B1: 100, B2: 120, C1: 120, C2: 380

Wydajemy własne materiały dydaktyczne

W wyniku ponad 18 lat doświadczeń stworzyliśmy własne podręczniki. Będziesz pracować z aktualnymi materiałami, w tym artykułami prasowymi, reklamami, materiałami audiowizualnymi itd.

Elastyczny harmonogram kursu

W poniedziałek, pierwszy dzień kursu, czekamy na Ciebie w szkole o godzinie 8 rano na egzamin. Jeśli w poniedziałek wypada święto, zrobimy to we wtorek. Jeśli nie masz wątpliwości, że jesteś początkujący, nie będziesz musiał podchodzić do testu kwalifikacyjnego, ale musisz być w szkole w tym samym czasie, jak inni uczniowie, abyś mógł się zorientować i rozpocząć naukę jak najszybciej.

Będziesz miał co najmniej cztery godziny zajęć każdego dnia, z pół godzinną przerwą. Lekcje trwają 50 minut i odbywają się między godziną 9 rano a 7 wieczorem (będziesz mieć zajęcia rano lub po południu). Harmonogram zależeć będzie od wielu czynników (liczba grup, Twój poziom, rodzaj kursu, itd.) i zostanie ustalony po przyjeździe.

Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Po zakończeniu kursu otrzymasz certyfikat pod warunkiem udział w co najmniej 85% zajęć. Certyfikat ten zawiera informacje o przebiegu kursu, który zrealizowałeś, jego okresie trwania, celach i poziomie osiągniętego przez Ciebie hiszpańskiego, przedmiotów specjalnych, kursów dodatkowych i liczbie godzin. Jeśli wziąłeś udział w mniej niż 85% zajęć, certyfikat będzie tylko odzwierciedlać liczbę godzin zajęć, w których uczesticzyłeś. Studenci z USA otrzymają swoje oceny zgodnie z amerykańskim systemem klasyfikacji.

Nasz program nauczania

Nasz program nauczania jest dostępny w języku hiszpańskim i angielskim dla nauczycieli i szefów działu hiszpańskiego.

Zdobądż więcej informacji Zapisz się teraz!