Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webplats. Cookie Få mer information

Startsidan » Varför don Quijote? » Allmänna villkor

Allmänna villkor

Almänna villkor – Avbokningsgaranti

Läs de allmänna villkoren innan du anmäler dig

Gäller för alla don Quijotes kurser och tjänster. Partner skolor kan ha ytterligare villkor.

don Quijote är ett privat företag som ägs av Ideal Education Group. Det är även ackrediterat av Cervantes Institutet och andra institutioner. Huvudkontor: don Quijote, S.L., Calle Placentinos 2, 37008, Salamanca Spanien. Skattekod (CIF) B-37263621. don Quijote, S.L. är registrerat hos  Mercantile Registry i Salamanca, Volym 72, Sektion 45, Sidnummer SA-2235, Inskription: 1ª.

1. KONTRAKT

1.1 donQuijote tar inget som helst ansvar för fall av force majeure (överträdelse av lag ) eller för elevernas olagliga handlingar.

1.2 Genom formaliseringen av en anmälan  på en kurs ( och/ eller i ett boende ) över internet , per fax , online eller skriftligen, måste studenterna acceptera de allmänna och betalningsvillkoren, samt de normer, regler som don Quijote tidigare givit personen att läsa. Inga underskrifter är nödvändiga för avtalet. Alla betalningar bekräftar avtalet med samtliga dessa villkor.

1.3 Kontraktet är personligt och ej överlåtbart.

2. LEKTIONER

2.1 Under högsäsong kan lektionerna komma att ges  i klassrum utanför våra anläggningar.

2.2 don Quijotes ledning förbehåller sig rätten att förlänga schemat för lektionerna  till 21:00.

2.3 I det särskilda fall som endast 1 eller 2 studenter är inskrivna på en kurs på samma nivå , förbehåller sig skolan rätten att ändra kursen till ett privat eller halv-privat  -program . I detta fall kommer lektionstiden att minskas med 50 %.

3. KURS ACKREDITERING

3.1 Ett personifierat certifikat kommer utfärdas för studier i överensstämmelse med riktlinjerna utfärdade av Cervantes Institutet och nuvarande lagstiftning kring icke-ackrediterad utbildning.

3.2 Detta certifikat kommer innehålla kursens namn, kursnivå och antal avklarade timmar. Namnet på skolan där lektionerna gavs, datum för registrering och uppnådd nivå kommer även att inkluderas.

3.3 Detta certifikat är inte giltigt som officiell handling i enlighet med lagstiftningen kring icke-krediterad utbildning.

3.4 Kursverifikation kommer endast utfärdas till elever som närvarar vid minst 85% av sina lektioner.

4. HELGDAGAR

4.1 Se vår hemsida (www.donquijote.org/holidays) för en uppdaterad lista med datum innan du planerar din resa  då dessa kan komma att ändras.

4.2 don Quijote är inte förpliktigad att återbetala eller kompensera för lektioner som missats på grund av nationella eller lokala helgdagar. Då mer än en helgdag infaller under samma vecka (måndag-fredag), kan antingen en av de missade lektionerna kompenseras för, eller 15% av kostnaden för den dagen dras av.

5. BOENDE

5.1 Den studerande kommer att debiteras för att ersätta trasiga objekt på grund av vårdslöshet eller om saker har förstörts med avsikt.

5.2 Om det finns skador och ingen är direkt ansvarig  kommer kostnaderna för reparationer att delas emellan alla eleverna i lägenheten eller bostaden.

5.3 I fråga om ett allvarligt disciplinbrott eller upprepat dåligt beteende, kommer studenten utvisas från boendet som bokats med don Quijote utan rätt till återbetalning .

5.4 Under högsäsongen kan lägenheter och studentbostäder ersättas av en annan typ av boende till ett motsvarande pris.

5.5 Om du bokar ett dubbelrum ( delas med en annan student) och det inte finns en annan elev med vem du kan dela rum, förbehåller vi oss rätten att byta ditt rum när som helst.

6. FÖRSÄKRING

6.1 Medicinsk: Vi råder alla EU-medborgare att ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (tidigare E111 -dokumentet ). Om du behöver medicinsk behandling kan du med detta kort få dina medicinska kostnader täckta av ditt hemland. Vi rekommenderar studenter från andra länder att teckna en medicinsk försäkring med don Quijote som garanterar att du får hjälp med de kostnader som kan tillkomma vid sjukdom.

6.2 Olycksförsäkring: don Quijote har en olycks- och ansvarsförsäkring Försäkringen täcker eventuella tillbud eller att mindre olyckor som kan inträffa. don Quijote ansvarar inte för förlust eller stöld av elevernas personliga egendom. För detta rekommenderar vi att du tecknar en egen försäkring.

7. TILLSTÅND ELLER UTESLUTNING

7.1 don Quijotes ledning reserverar sig rätten att ta emot studenter som är 16 år eller yngre (Spanien) | 15 år eller yngre (Costa Rica, Ecuador & Mexiko) i undantagsfall.  

7.2 don Quijote förbehåller sig rätten att avboka studentens plats på ankomstdagen om dennes eller deras resebyrå inte betalat hela summan för kursen, logi och andra tjänster som kontrakteras.

7.3 I fråga om ett allvarligt disciplinbrott, upprepat dåligt uppförande eller överträdelse av lagen i det land där kursen äger rum kommer studenten att utvisas från skolan och boendet kontrakterat med don Quijote utan rätt till återbetalning.

7.4 I det fall studenten orsakat skador gentemot en tredje part, kommer alla kostnader som drabbar don Quijote i och med denna incident  att debiteras den studerande, som inte har någon rätt att överklaga.

8. SISTA - MINUTEN BOKNING , ÄNDRINGAR OCH ACCEPTANS

8.1 Förskottsbetalningen för bekräftelse av bokning är på 150 EUR (för kurser i Spanien och på Cuba) och USD 200 (för kurser i Latinamerika)

8.2 För att bekräfta bokningar gjorda 2 veckor eller mindre före ankomst (för barn, juniorer och Teens program 4 veckor eller mindre), krävs det att den fullständiga fakturan  betalas i sin helhet vid tidpunkten för inskrivningen.

8.3 Ändringar av destination, skola eller program är gratis för kurser i Costa Rica, Ecuador, Mexiko och Spanien. För alla andra ändringar på din bekräftade bokning för kurser i Spanien & Latinamerika kommer 100 EUR | USD 150 att debiteras för administrativa kostnader, närsomhelst efter ankomst och med reservation för tillgänglighet.

9. ERBJUDANDEN OCH RABATTER

9.1 Inskrivningsavgiften är giltig i ett år från det att en första bokning görs och gäller alla IEG skolor i Spanien och Latinamerika. Med andra ord, alla kurser som bokas under en period på 12 månader kan bokas under samma inskrivningsavgift.

9.2 Våra erbjudanden eller annat publicera tmaterial i form av rabatter kan inte ackumuleras. Alla erbjudanden eller rabatter gäller i mån av tillgång och har en fast period då de är giltiga. Inga ändringar kommer att göras för bokningar som har tagits emot före erbjudandet publicerades. Alla erbjudanden och rabatter kommer att tillämpas i samband med bokningen.

10. VISUM

10.1 Elever från västra Europa behöver inte visum för att komma in Spanien eller Latinamerika. Studenter från andra länder måste fråga vad som gäller angående visum på de spanska eller latinamerikanska ambassaderna eller konsulaten som ligger närmast dem i hemlandet.

10.2 Intyg på att anmälan skett ( inbjudan ) kan endast utfärdas av skolan när anmälningsblanketten och en kopia av passet har mottagits och full betalning av programmet har tagits emot via banköverföring. Gäller inte för medborgare i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Israel, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Turkiet och USA.

11. BETALNINGSVILLKOR

11.1 Summan (i € för kurser i Spanien och Kuba och i USD för kurser i Latinamerika) måste ske minst två veckor innan  ankomst (för sommarläger och Junior -programmet minst 4 veckor). När full betalning inte tagits emot, förbehåller don Quijote sig rätten att avbryta programmet  och den studerande har inte rätt till återbetalning.

11.2 Samtliga bankavgifter kommer att vara ditt ansvar. I det fall att banken tar ut en avgift från oss, en kommission för mottagande av din betalning, förbehåller vi oss rätten att debitera dig denna summa på din ankomst.

11.3 Personliga checkar accepteras inte i alla fall. Bankcheckar accepteras endast om vi mottagit dessa minst 80 dagar före ankomst och med en extra avgift på 35 € / 50 USD.

11.4 Dessa priser gäller till den 31 december 2014 för kurser som börjar och slutar i år 2014.

11.5 Denna prislista upphäver all tidigare information om priser och datum.

11.6 don Quijote ansvarar inte för tryckfel eller fel som kan publiceras aven  tredje part gällande don Quijote.

Med kreditkort:
Du kan betala med kreditkort via vår säkra websida: https://secure.donquijote.org/payment/
Fråga oss om ditt studentnummer.

Via banköverföring till don Quijote. Vänligen sätt studentens namn och " don Quijote " på samtliga dokument som avser banköverföringen.

Kontonamn: donQuijote S.L.
Bankens namn: Banco Sabadell
Branch adress: C/ Enrique Larreta 12 - 28036 Madrid
Swift kod: BSABESBBXXX

€ konto för kurser i Spanien och Kuba
Kontonummer: 0081-0298-47-0001214322
IBAN: ES34 0081 0298 4700 0121 4322

USD -konto för kurser i Latinamerika
Kontonummer: 0081-0298-48-0070540366
IBAN: ES61 0081 0298 4800 7054 0366

12. AVBOKNING OCH RABATTER

12.1 Avbokningar före ankomst accepteras endast fram till och med den sista arbetsdagen före ankomst (fredag) och skall ske skriftligen (brev, telegram, fax eller e - post). Skriftligt bevis på den inställda bokningen krävs och därför kommer avbokningar per telefon inte att betraktas som giltiga.

12.2 För avbokningar minst före två veckor före ankomst, kommer det att finnas en straffavgift på 250 € (Spanien och Kuba), US $ 350 (Latinamerika) som tas av förskottsbetalningen.

12.3 För avbokningar under de sista två veckorna före ankomst kommer förskottsbetalningen på 500 € (Spanien och Kuba), och $ 700 (Latinamerika) inte att återbetalas.

12.4 För kursen Spanska + Praktikprogram (betald och obetalt) kommer det att finnas en avbokningsavgift på 450 € för avbokningar 4 veckor före ankomst. För avbokningar fyra veckor före ankomst eller mindre, kommer vi att debitera hela summan för programmet.

12.5 För barn, junior & tonårsprogram är straffavgiften för avbokningar fyra veckor före ankomst 1,000 €. För avbokningar före detta datum kommer det att finnas en straffavgift på 250 €.

12.6 Vid fall då en kreditnota har accepterats på grund av speciella omständigheter, kommer krediten endast vara giltig i upp till 12 månader (från det datum kreditnotan accepterats). Så fort denna period är slut, förlorar studenten rätten till krediten. Krediten är endast giltig för den geografiska region i vilken den var utfärdad och är inte överförbar till annan region (alltså är en kredit utfärdad i Spanien ej giltig för kurser i Latinamerika).

12.7 För alla typer av ersättning kommer vi att ta ut en administrativ avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för att återbetala dina pengar (se punkt 14.4), samt standardarvodet för ändringar i bokningen (€ 100 / $ 150) som anges i punkt 8.3.

12.8 Återbetalning måste begäras under de närmaste 30 dagarna efter avslutad kurs eller avbokning. När denna period är klar har den studerande inte längre rätt att begära någon återbetalning.

12.9 I händelse av en avbokning eller minskning av kursens längd kommer originalpriserna att tillämpas oavsett om eleven vid bokningstillfället valt en speciell rabatt eller erbjudande. Till exempel om studenten fick en rabatt på grund av kursens sammanlagda varaktighet vid bokningstillfället , kommer det vid en inställd/avbokad kurs förloras.

12.10 Studenter som kräver någon typ av inbjudan som t.ex ett studentvisum för deras kurs och måste avboka på grund av att detta inte beviljas, då krävs det att en tjänsteman ska skicka originalet av det certifierade dokumentet direkt från ambassaden. Om detta exemplar inte tas emot av don Quijote kommer 100 % av kostnaden för programmet att debiteras.

12.11 För avbokningar efter att en inbjudan utfärdas kommer straffet för detta att vara det som anges i punkterna 12.2, 12.3, 12.5 och 12.7, plus kostnaden vi haft för att skicka ut en inbjudan om expressbud alternativet valdes.

12.12 För studenter som redan har visum, kommer avbokningar endast att ske när studenten uppvisar ett bevis på att denne lämnar landet och efter det att dokumentet utfärdats av don Quijote inte längre är giltigt.. Dessutom kommer annulleringen endast vara giltigt om studenten återvänt till sitt ursprungsland.

13. AVBOKNING GULD ELLER SILVER GARANTI

13.1 Vi rekommenderar en av våra speciella avbokningsgarantier om du tar en kurs i Spanien, Costa Rica , Ecuador och Mexiko som är längre än 2 veckor. Kostnaden för denna garanti är 4% ( Silver ) eller 6% ( Gold ) av den totala summan för hela programmet (återbetalas inte) och avbeställningsskyddet måste undertecknas och betalas i sin helhet minst 15 dagar före ankomst för att det skall vara giltigt.

13.2 Med " Silver" avbokningsgaranti kommer du att kunna avsluta ditt program under under vissa omständigheter. Till exempel om: du säkrar ett jobb med en löptid på minst ett år; allvarlig sjukdom eller olycka som leder till sjukhusvistelse; död av den försäkrade, dennes make, släktingar, ättlingar, syskon; kallelse till rättegång eller som medlem i en val- styrelse; kallelse till en stor operation med sjukhusvistelse för den försäkrade eller deras make/maka; adoption av ett barn; organtransplantation till eller från den försäkrade, dennes make, släktingar, ättlingar, syskon, bror, annullering av en registrerad och försäkrad följeslagare som tvingar dem att resa ensam; konkurs av resebyrå eller annullering av resan hos flygbolaget; naturkatastrof.

13.3 Med " Gold " avbeställningsskydd kan du kan avbryta hela eller delar av kursen oavsett anledning:

13.4 När en avbokning görs och du måste använda avbeställningsskyddet, kommer vi att återbetala kostnaden för din kurs och boende om du avbokar din kurs när som helst från ankomstdatum till slutet av din kurs. Din garanterade återbetalning kommer inte inkludera: din inskrivningsavgift , kostnaden för en vecka och tjänster som redan använts vid avbokningen (om studenten avbokar på en måndag kommer både veckan för avbokningen och följande vecka att debiteras), kostnaden för garantin och 4 % av det belopp som skall återbetalas (minst 65 € / US $ 90) debiteras för att täcka administrativa kostnader.

13.5 För att avbryta ett språkprogram ska studenten meddela via e - post till seg@iegrupo.com. Vi kommer att ta dagen efter den dag då e - posten skickas som den officiella dagen för avbokningen. Fram till en e - post tas emot kommer avbokningen inte att gälla. Av denna anledning är det viktigt att eleven är säker på att e - posten har tagits emot. Om studenten omfattas av Silver Avbeställningsskydd kommer studenten att ha en högst 15 dagar, räknat från den dag då e - posten skickades till ta fram bevis för att motivera motivet för deras uppsägning. Om studenten omfattas av Gold Avbokningsgaranti, är detta steg inte nödvändigt. Pengarna kommer att returneras inom 30 dagar från den officiella avbokningsdagen.

13.6 Detta avbeställningsskydd är inte överlåtbart och helt personligt samt  giltigt endast efter studenternas ankomst till skolan. Studenter som kräver visum och har fått detta igenom don Quijote kan köpa avbeställningsskyddet men avbokningar kommer endast att gälla om studenten ger bevis på att denne lämnat landet. I dessa fall kommer 8 % av det belopp som ska återbetalas att debiteras för att täcka administrativa kostnader.

13.7 Om du har registrerat dig för en kurs som är mer än 5 veckor lång och du använder avbeställningsskyddet, bör du vara medveten om att priser kan ändras beroende på hur många veckor du kommer att göra tillslut. Det vill säga, om du inskriven på 12 veckor och tyvärr måste minska din kurs till 4 veckor, då kommer priset för  de 4 veckorna att tillämpas.

14. ÅTERBETALNINGAR

14.1 Se punkterna 12 och 13 (annulleringar).

14.2 På begäran eller efter en granskning av alla dokument i relation till avbeställningsskyddet kommer via banköverföring en återbetalning att ges inom 30 dagar.

14.3 Återbetalning kan endast göras och pengar kan endast överföras till den student som bokat kursen eller till det konto där betalningen ursprungligen har gjorts ifrån. Återbetalning kommer aldrig att göras till någon annan än den studerande eller den 3e part som betalat för bokningen.

14.4 För alla återbetalningar kommer vi att ta ut en administrativ avgift på 10 % av det belopp som ska återbetalas (minst €55 / $95) . Återbetalningar av små summor (mindre än 100 €) kommer att betalas genom en spansk check då studenten fortfarande är på plats i Spanien utan extra kostnad. Annars kommer återbetalningen att ske via banköverföring och kommer innebära en minimiavgift på €35.

15. KUNDSERVICE

15.1. Utan hinder av bestämmelserna i detta avtal kommer don Quijote i händelse av ett klagomål från en elev mot en annan instans i samband med sin kurs eller boende, sträva efter att göra sitt bästa för att rätta till situationen där eleven är involverad, förutsatt att sådana klagomål har anmälts till lämpligt instans utomlands så snart det är möjligt, och att studenten har uttömt alla andra tänkbara lösningar som är involverade i det andra landet.

15.2. Alla klagomål måste ges i skriven form och inom 24h efter ankomst. Annars förlorar studenten rätten till all form av kompensation, återbetalning eller ändringar. don Quijote kommer acceptera alla former av förslag efter avresedatum eller anmaningar på en informativ nivå med syftet att förbättra våra tjänster.

16. COPYRIGHT

16.1. Ledningen förbehåller sig rätten att för don Quijotes ändamål använda alla möjliga bilder tagna under elevens vistelse om inte den studerande anger något annat vid ankomst till skolan.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med spansk lag 15/1999, den 13 december gällande skydd av personuppgifter, vill don Quijote informera dig om att dina personuppgifter i dessa allmänna villkor, kommer att lagras i en databas (som  don Quijote , SL  är ansvarig för) dock endast för kommersiella och operativa ändamål i bolaget. Genom att acceptera dessa allmänna villkor ger du ditt medgivande till ovan nämnda villkor och till att din information används på de sätt som framgår i beskrivningen. Du har rätt att begära att vi informerar dig om dina rättigheter gällande tillgång, korregering och annullering av denna information enligt lag. Detta gör du genom att skriva till adressen : Calle Placentinos 2 3700 Salamanca, Spanien .

VILLKOR FÖR VÅR TRIPPELGARANTI

Det finns ingen risk i att välja ett program med  don Quijote eller IEG (partnerskolor är undantagna) Därför att du vet att du kommer få det bästa programmet till det bästa priset!

1. 100 % Prisgaranti: För att kvalificera sig för denna prisgaranti (gäller enbart för spanska språkkurser, boende ingår ej), behöver det andra programmets pris vara minst 10 € lägre än don Quijote / IEG: s offentliggjorda pris OCH programmen måste vara jämförbara. Jämförbara betyder: i samma stad, lika mycket (eller mer) lärarled undervisningstid i spanska, max samma (eller färre) studenter per klass, samma kvalitet på undervisningen. don Quijote förbehåller sig rätten att diskvalificera vissa program där kvaliteten på undervisning kan ifrågasättas. Detta bestäms av flera faktorer, inklusive lärarnas kvalifikationer, år i branschen, internationellt erkännande och kvalifikationer. Helt enkelt inkludera en kopia av den andra organisationens prislista via en länk till deras hemsida där priset är i tryck. Så länge programmet motsvarar vårt program kommer vi att matcha deras pris och ge ytterligare 20 % rabatt på din inskrivningsavgift!

2. Nöjdhetsgaranti: Din tillfredsställelse är vårt största prioritet. Om du vid ankomste inte är nöjd med någon av våra tjänster, meddela skolan om detta skriftligen inom 24 timmar på din första kursdag (detta gäller också för eventuella problem som kan uppstå under din vistelse). Vi kommer att rätta till situationen inom 2 arbetsdagar. Om du fortfarande känner att tjänsterna inte överensstämmer med broschyren beskrivningen kommer vi att sätta oss ner och prata ut, med två möjliga utfall. Antingen kommer vi överens om att tjänsten inte överensstämmer med vår garanti och återbetala din kurs samt logi-avgifter eller om vi inte kan komma överens, ska vi tillåta en oberoende skiljedomare som utses av den regionala spanska regeringen att avgöra om situationen motiverar tillämpningen av vår pengarna tillbaka-garanti.

3. Avbokningsgaranti: När du köper en av våra avbokningsgarantier, skyddar du dig mot oväntade händelser som kan leda till att du avbokar din kurs. För fullständig information se punkt 13 på den här sidan.

Kundtjänst: helpdq@donquijote.org

Nödtelefon: +34 636 450 998

Begär mer information Boka nu!