Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webplats. Cookie Få mer information

Startsidan » Spanskakurser » Länge leve spanskan

Länge leve spanskan

Kursbok i Spanska

Nivå B1
191 sidor, 100 timmar lektionstid. Mer än 500 övningar.
Nivå B1 samlar kraven från den Gemensamma europeiska referensramen för språk för att du efter avslutad kurs ska kunna erhålla diplomet för Spanska som främmande språk B1 (DELE).


Klicka på varje bild för att förstora den

  • Presentation av modulen: Attraktiv text och foton presenterar modulen och förklarar vad den handlar om.
  • Innehåll: Varje enhet har innehåll med olika teman och består av två delar. De innehåller en mängd övningar och spel för att du ska kunna lära genom hela inlärningsprocessen, ett steg i taget.
  • Muy Nuestro: Intresset för de spansktalande länderna uppmuntras genom aktiviteter och övningar där du kontinuerligt övar upp språket.
  • Ord: En särskild sektion där du kan att öva mer på de specifika ord eller grupper av ord som dyker upp i varje modul.
  • Grammatik: Presentation och strukturerad utarbetning av de verb som dyker upp i varje modul. Möjlighet att öva på dem finns i sektionen "Practica la Gram ática".
  • Uttal: Aktiviteter och övningar med vilka du kan träna på den spanska fonetiken och förbättra ditt uttal på ett enkelt sätt.
  • Kultur: Kulturen spelar en viktig roll i ett språk. Denna sektion ger dig information om kulturella aspekter och skillnader i de spansktalande länderna.
  • Miniprojekt: En avslutande sektion i varje modul som föreslår praktiska projekt i vilka du som student kan använda dina nuvunna kunskaper i.
  • Bilagor: Längst bak i kursboken finns transkriberingar av alla hörövningar samlade på en ljud-CD.

Ljud-CD
Mer än 100 minuter inspelning att lyssna på - inkluderar exempel på spanska i Spanien och Latinamerika, konversationer från verkliga situationer, men även poesi och andra texter. Denna CD innehåller utvecklingsmöjligheter för många av övningarna i kursboken, vilka kan kännas igen genom karaktäristiska symboler.

Lärarens Handbok
80 sidor med instruktiva guider, vilka är ett viktigt verktyg för lärare. Innehåller en mängd aktiviteter och även lösningar till grammatikövningarna i kursboken.

Begär mer information Boka nu!