Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webplats. Cookie Få mer information

Startsidan » Spanskakurser » don Quijotes undervisningsmetod

don Quijotes undervisningsmetod

don Quijotes undervisningsmetod

Du kommer prata spanska redan från och med första lektionen.

El entusiasmo, la experiencia y la profesionalidad de nuestros más de cien profesores es nuestra garantía. Todos ellos están cualificados por la Universidad para enseñar español. Te ayudarán a aprender el idioma de un modo eficaz y a la vez divertido mientras te introduces de lleno en una nueva cultura. Aprenderás español viviendo en España; en nuestras clases, en las actividades y excursiones y en las calles de la ciudad que elijas.

CARIDAD SANTANA SÁNCHEZ
Akademisk direktör vid don Quijote skolorna

Vår undervisningsmetod är interaktiv och bevisad

don Quijote har utvecklat en öppen, flexibel och interaktiv undervisningsmetod genom år av erfarenhet inom branschen och förståelse för den kognitiva process som sätts igång när man lär sig ett nytt språk. Även kontinuerlig reflektion över våra studenters önskemål och intressen har påverkat vår undervisningsmetod. Med don Quijote kommer du lära dig spanska på samma sätt som du lärde dig ditt modersmål - genom övning och kontinuerlig kommunikation. Vi anpassar vår metod både efter våra individuella studenters behov samt efter kraven från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Vi strävar efter att förvandla våra klassrum till livliga och interaktiva utrymmen där man snabbt, enkelt och naturligt lär sig förstå det spanska språket och dess sammansättning. För att åstadkomma detta blandar vi en mängd olika uppgifter och aktiviteter: kommunikation och interaktion, grammatik och kultur. Vi kommer definitivt att fördjupa dig inom det spanska språket och kulturen i de spansktalande länderna!

Du kommer studera i små grupper med personlig uppmärksamhet

Hos don Quijote kommer du alltid att vara i fokus. I våra Intensiva och Superintensiva kurser studerar du alltid tillsammans med andra studenter i små grupper.

Rätt studienivå för just dig, baserad på en erkänd modell

Vi erbjuder 6 basnivåer i enlighet med den Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) och Instituto Cervantes:

Nybörjare A1:
Utveckla förmåga att kommunicera med vardagliga uttryck och ord i vardagliga sammanhang. Utveckla förmåga att kunna kommunicera med spansktalande, förutsatt att de svarar sakta och tydligt. Bygg upp ett grundläggande självförtroende.

Nybörjare A2:
Utveckla förmåga att kommunicera i vardagliga sammanhang, samt utveckla förmåga att kunna samtala om det förflutna, nuet, och framtiden.

Medelnivå B1:
Fördjupa förmågan att kunna kommunicera till konversationer inom de flesta samtalsämnen. Utveckla förmåga att kunna hantera situationer som uppstår exempelvis på resande fot, samt utveckla förmåga att kunna beskriva händelser, åsikter osv.

Avancerad B2:
Utveckla förmåga att kunna kommunicera med spansktalande på ett enkelt och ledigt sätt, utan ansträngning. Även att kunna producera detaljerat tal och skrift om både konkreta och abstrakta ämnen.

Utmärkt C1:
Utveckla än djupare kunskaper inom det spanska språket och kulturen. Kunna kommunicera ledigt och spontant utan att behöva leta länge efter ord eller uttryck. Kunna läsa och förstå avancerade texter och även kunna skriva desamma.

Utmärkt C2:
Eliminera de smärre misstag som fortfarande görs och utveckla förmåga att kommunicera i stort sett flytande utan problem, samt att kunna förstå allt vad som sägs i tal och mycket avancerad text.

Ungefärligt antal timmar per nivå:
A1: 60, A2: 80, B1: 100, B2: 120, C1: 120, C2: 380

Vårt egenpubliserade undervisningsmaterial

Som ett resultat av 20 års erfarenhet har vi utvecklat och publicerat vårt egna undervisningsmaterial, och vi har mer på gång. Utöver detta finns även tillgång till nytt och fräscht stödmaterial i form av artiklar, annonser, audiovisuellt material osv., som regelbundet används vid undervisning.

Flexibelt schema under din kurs

På måndagen, vilken är kursens första dag, förväntas du vara på plats på skolan prick kl:08.00. Då ska du nämligen genomföra ett spanskatest för att vi ska kunna placera dig i rätt nivå. Om måndagen infaller på en helgdag, börjar vi på tisdagen. Om du är en komplett nybörjare behöver du inte göra nivåtestet, men du måste ändå vara på plats samma tid för att orientera dig och kunna börja lära så fort som möjligt.

Dagarna består av minst fyra lektioner om dagen, med en halvtimmes rast. Lektionerna är 50 minuter långa och hålls generellt mellan kl: 09-19. Man väljer om man vill ha lektioner på morgonen eller eftermiddagen. Schemat kommer baseras på flera faktorer, såsom antal personer på plats, din nivå, typ av kurs osv., och kommer faställas först efter din ankomst.

Ett certifikat på avslutade studier som bevis på din insats.

Vid avslutad kurs tilldelas du ett certifikat om du har deltagit i minst 85% av lektionerna. Certifikatet delger information om vilken typ av kurs du läst, dess längd, dess mål och vilken nivå du har uppnått, specialämnen, ytterligare kurser och antal timmar du spenderat. Om du har deltagit i mindre än 85% av lektionerna kommer ditt certifikat enbart att innehålla antalet lektioner, dvs antalet timmar du faktiskt deltagit i.

Vår kursplan

Vår kursplan och vårt kursprogram finns tillgängligt på engelska och spanska för spanskalärare, avdelningschefer, rektorer och lärare.

Begär mer information Boka nu!