We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Het Spaanse Alfabet » De letter H

De letter H

De Spaanse letter H

HACHE. Stomme medeklinker. In combinatie met de C vertegenwoordigt de H een stomme, palatale medeklinker. In sommige dialecten wordt de H 'opgezogen'.

Grafische herkomst:
Van de Semitische cheth die in Griekenland en Rome een 'zuigende' klank vertegenwoordigde. In het Latijn verdween deze klank.

Voorbeeld:
Helado

De Spaanse letter H

De letter H is de achtste letter van het Spaanse alfabet evenals in andere van het Latijn afkomstige alfabetten. In het Spaans heet de letter 'hache'. De letter is afkomstig van de Semitische H, de 'cheth', die zowel in het Grieks als in het Latijn een 'opgezogen' klank vertegenwoordigt zoals in het woord hombre. Deze klank vinden we ook terug in het Arabisch en in het Engels. In het gesproken Latijn is deze klank nagenoeg verdwenen. De H werd ook gebruikt in combinatie met andere letters om de 'opgezogen' klank weer te geven in woorden van buitenlandse afkomst. Vandaag de dag is de letter H in de Romaanse talen nog steeds een onuitgesproken letter, alhoewel de letter in sommige dialecten 'opgezogen' wordt.