We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Spaanse Literatuur » Geschiedenis van de Spaanse Literatuur » Mester de Clerecía » Aartspriester van Hita

Geschiedenis van de Spaanse literatuur

Juan Ruiz, Aartspriester van Hita, en 'Het Boek van de Goede Liefde'

In de 14e eeuw verscheen er een mysterieuze auteur: Juan Ruiz. Hij was een aartspriester van de Spaanse gemeente Hita en is alleen bekend geworden vanwege zijn enige boek 'El Libro de Buen Amor' (Het boek van de Goede Liefde).

Het is algemeen bekend dat hij het boek waarschijnlijk heeft geschreven tijdens zijn tijd in de gevangenis, of daar in ieder geval één van de versies heeft geschreven (volgens een onderzoek zijn er twee data genoemd: 1330 en 1343), aangezien hij voortdurend toespelingen naar God maakt, vragend hem te bevrijden uit de gevangenis waar hij zich op dat moment bevindt. Het is aannemelijk dat hij daar werd opgesloten door Gil Albornoz; Aartsbisschop van Toldeo en één van de aartsbisschoppen die zich gewijd heeft aan de pausen van Avignon.

Ruiz kan worden beschouwd als de ware vader van de hedendaagse poëzie. Eerdere literatuur heeft veel invloeden van buitenaf gehad. Ruiz is hier vanaf gestapt; in plaats van zijn poëzie te vullen met lyriek, verworp hij het overheersende, epische genre. Hij creeërde een groot scala aan methoden en was daarbij ook de eerste die satirische humor introduceerde. Hij bespotte de religieuze gebruiken van zijn tijd, maar ook de wetten die de geestelijkheid verboden met vrouwen te leven.

In zijn boeken is ook een groot scala aan ensiemplos (grappige commentaren) te vinden, welke hij hanteerde om de gebruiken te bekritiseren. Hij schrijft op een sarcastische manier over wereldse liefde, wat zijn boek één van de meest vermakelijke boeken van het middeleeuwse tijdperk maakt.

De titel van het boek is niet bedacht door de auteur, maar door Ramón Menéndez Pilar. Hij heeft het uit één van de passages in de tekst.