We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Spaanse Literatuur » Bibliotheek » De Ontdekking

De Geschiedenis van de Spaanse literatuur

De ontdekking

Met de komst van de Spaanse taal in Amerika onstond er een botsing tussen twee culturen die er toe heeft geleid dat de 16e eeuw vol was van geweld. Het was een periode van gezag en van afwikkeling van de Spaanse kolonies op de inheemse culturen.

Tijdens deze periode vertelden dagboeken, brieven en kronieken alles in detail over wat er gebeurde, hoewel deze niet altijd objectief waren. Het waren teksten die Amerika domineerden en significant zijn voor de geschiedens van de literatuur.

Je zou kunnen zeggen dat Christopher Columbus met zijn logboeken de eerste was die met dit type fictie begon in Amerika. Als een goede zeeman brengt hij elke stap van de reis in kaart: de opstand van de matrozen, het gebrek aan voedsel en water tijdens de reis, zijn eerste ontmoetingen met de Indianen, maar ook portretteert Columbus iets bijzonders in zijn gepassioneerde visie op de Nieuwe Wereld. Dieren en planten, op dat moment nog onbekend voor de Europeanen, worden levendig weergegeven door zijn beschrijving, om ons te laten zien wat hij tot leven ziet komen op papier.

Ook zou je de Cartas de Relación van de Verovering van Mexico door Hernán Cortés op moeten merken. Hij was een student op de Universiteit van Salamanca. Zijn studie gaf hem de geweldige capaciteit om te schrijven, wat betekent dat zijn brieven van echte literaire kwaliteit zijn en één van de eerste verslagen over de verovering van het Aztekenrijk.

Ook ten aanzien van deze prestatie kan men La Historia de 'La Conquista de Nueva España' van Bernal Diaz del Castillo zien als een briljant bewijs van de gebeurtenissen door een echte soldaat en het is mogelijk de meest neutrale van alle getuigenissen die zijn geschreven door de Spanjaarden. Díaz de Castillo wijdde zijn leven aan het voltooien van dit werk.

Maar deze bloederige strijd hielp ook het onder de aandacht brengen van de protesten tegen de gruweldaden en wreedheden die de Spanjaarden gebruiken om de inboorlingen te laten zwijgen. Fray Bartolome de las Casas wijdde zijn leven bijvoorbeeld aan het beschuldigen van de gebeurtenissen in Historia de la destrucción de las Indias. Hij werkte als een procurador y protector universal de todos los indios waardoor hij Keizer Karel I kon ontmoeten. In 1542 slaagde hij er in wetten tot stand te brengen waardoor alle Indianen vrij waren van kolonisten en onder directe bescherming van de Kroon werden geplaatst.