We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Spaanse Literatuur » Bibliotheek » Popol Vuh

De Geschiedenis van de Latijns-Amerikaanse Literatuur

Popol Vuh

Er bestaan maar een paar teksten van de pre-Colombiaanse cultuur, voornamelijk omdat de meeste native Amerikanen analfabeet waren en hun legendes en tradities mondeling doorgaven.

Met de komst van de Spanjaarden in Amerika, werden de legenden opgeschreven en één daarvan, en waarschijnlijk de meest beroemde, is 'Popol Vuh' of "Boek van de Gemeenschap", de integratie van de tradities van de Maya's.

De eerste tekst van 'Popol Vuh' is een transcriptie in het Quich met Latijnse karakters, is geschreven door een onbekende auteur en het staat op naam van Fray Francisco Ximénez. Er zijn geen eerdere teksten, hoewel sommige critici aannemen dat "het een boek van schilderijen en hiërogliefen is die de priesters interpreteren voor de mensen om de kennis van de oorsprong van hun ras en de geheimen van hun religie in leven te houden." (Delia Goetz)

Fray Francisco Ximénez zag de belangrijkheid van dit eerste document en besloot het te vertalen in het Castiliaans, het was volgens hem immers tot 1701 verborgen gebleven. De eerste vertaling was te letterlijk en daardoor verwarrend, dus werd het opnieuw vertaald en verscheen het voor de tweede keer als: 'Geschiedenis van de provincie St. Vincent van Chiapa en Guatemala' (1722).

De tekst verhaalt vanaf de schepping van de wereld door de goden tot de schepping van mannen uit maïs (een basiselement van Meso-Amerikaanse culturen) en hoe zij de wereld te veroveren.

Momenteel zijn er twijfels over de ware auteur van 'Popol Vuh'. Veel van de legendes die worden verteld zijn zeer vergelijkbaar met de joods-christelijke legendes en sommige critici denken dat het werd geschreven door de Spanjaarden om de natives te evangeliseren. Rene Acuña is het eens met deze theorie, want volgens hem is 'Popol Vuh' een boek dat is bedacht en uitgevoerd met westerse concepten. De samenstelling is zodanig dat dit aanleiding geeft tot het naar voren brengen van een verzameling van verhalen. En het lijkt erop dat dit een spontane autodidacte native is geweest. [...]>>.(Acuña, René (1998). Temas del Popol Vuh. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas. Colección: Ediciones especiales, 10).

'Popol Vuh' is echter nog steeds een belangrijke getuigenis van het koloniale tijdperk en heeft een duidelijke invloed op alle volgende Amerikaanse romans gehad.