We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Veelgemaakte fouten » De Letter L

Veelgemaakte fouten in het Spaanse geschrift - De letter L

Laísmo

Een verschijnsel waarbij het indirecte meewerkend voorwerp "le" wordt vervangen door een direct voornaamwoord ("la","lo").

Voorbeeld:
Onjuist: *La dije a Luisa que viniera.
Por: Le dije a Luisa que viniera
.

Latinoamérica

Landen in Amerika die werden gekoloniseerd door Europese landen en waarvan de talen vanuit het Latijns komen (Frans, Spaans en Portugees).

Voorbeeld:
Brasil es el país latinoamericano con más extensión.

Leísmo

Een verschijnsel dat bestaat uit het vervangen van het meewerkend voornaamwoord "le" voor lijdende voornaamwoorden (lo, la).

Voorbeeld:
Incorrecto: *Me gustó ese coche y me le compré.
Lo correcto sería: Me gustó ese coche y me lo compré
.

Límite

Blijft in enkelvoud naast een ander zelfstandig naamwoord.

Voorbeeld:
Esos son casos límite (no "límites").

Loísmo

Een verschijnsel dat gelijk is aan Leísmo, alleen waarbij "lo" wordt gebruikt in plaats van "le".

Voorbeeld:
Incorrecto: *Lo dije a Luís que viniera.
Correcto: Le dije a Luís que viniera.

Los monarcas / los soberanos

Deze termen zijn onjuist om naar de Koning en Koningen (het getrouwde stel) van een land te verwijzen.

'Monarca' verwijst alleen naar het landhoofd, of het nou de koning of koningin is. Hetzelfde geldt voor het woord 'soberano'.

Voorbeeld:
La ceremonia estaba presidida por el monarca y su consorte.

La soberana inglesa presidió la ceremonia de apertura del Parlamento.

Los reyes visitaron a los niños hospitalizados y les repartieron regalos.

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -