We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Veelgemaakte fouten » De letter B

Veelgemaakte fouten in het Spaanse geschrift - De letter B

Baterista

Hoewel dit woord in het woordenboek van de Koninklijke Academie staat, geven we de voorkeur aan de metonymie. We kunnen aanraden dat wanneer we verwijzen naar een muzikant die de drums speelt, we het woord el batería gebruiken.

Voorbeeld
:Juan es batería de un grupo de rock.

Beis / beige

Alletwee de vormen worden ondersteund door de RAE, maar de vorm beis krijgt de voorkeur.


Voorbeeld
:Me gusta esa falda beis.

Baca / vaca

Een baca is een houder die zich op het dak van de auto bevindt om goederen te vervoeren die niet in de kofferbak passen. Een vaca is een vrouwelijke koe.


Voorbeeld:
La vaca da leche.
Puse el equipaje en la baca del coche
.

Bacalado

Het juiste woord is bacalao. Bacalado is een hipercultismo dat is ontstaan door de invloed van regelmatige deelwoorden die eindigen in '-ado'. Iets dat veelgebruikt is in de volksmond is het feit dat de -d- intervocalische versliest. es un hipercultismo que se produce por la influencia de los participios regulares terminado es -ado, en los que es frecuente que en la lengua vulgar se pierda la -d- intervocálica.

Voorbeeld:
Este bacalao está congelado.

Bendito / bendecido

Het deelwoord van het werkwoord bendecir is bendecido. Als bijvoegelijk naamwoord kan ook het woord bendito gebruikt worden.

Voorbeeld:
¡Bendito niño!
El Papa ha bendecido a todos los niños
.

Blue-jeans, jeans

De woorden die worden gebruikt in het Spaans om een broeksoort aan te geven zijn vaqueros of tejanos.

Voorbeeld:
Me he comprado otros vaqueros porque me gustaban mucho.

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -