We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Veelgemaakte fouten » De Letter D

Veelgemaakte fouten in het Spaanse geschrift - De letter D

Dé / de

: vorm van het werkwoord 'dar'.
De: Voorzetsel

Voorbeeld:
Juan no lo cogerá aunque usted se lo .
Ese coche es de Luís.

De 2004 / del 2004

Volgens de laatste regels van de Koninklijke Academie van de Spaanse Taal, moeten datums in brieven, documenten en kranten geschreven worden zonder het lidwoord: "20 de abril de 2004".

In andere gevallen mag het lidwoord wel toegevoegd worden: "20 de abril del 2004".

Voorbeeld:
Esa carta está fechada el 20 de Abril de 2003.
Me iré a Méjico el 18 de Agosto del 2005.

Deber / deber de

Deber geeft verplichting aan.
Deber de geeft waarschijnlijkheid aan.

Voorbeeld:
Debes estudiar más.
Las llaves deben de estar en la entrada.

Demás / de más

Demás: Onbepaald naamwoord dat het deel aangeeft wat niet wordt vermeld. Gelijk aan anderen/als.
De más: Voorzetseld plus bijwoord van kwantiteit.

Voorbeeld:
Sólo está Juan. Los demás no han venido.

Dequeísmo

Een phenomeen dat bestaat uit het toevoegen van "de que" aan werkwoorden die "decir" (zeggen) of "pensar" (denken) betekenen.

Normaal gesprokken voegen we alleen "que" toe aan deze werkwoorden.

Voorbeeld:
Incorrecto: Me dijo de que irías con él.
Correcto: me dijo que irías con él.

Drugs

Een medische uitdrukking die vertaald moet worden als "fármacos". Nooit als "drogas".

Voorbeeld:
Esa empresa es una gran distribuidora de fármacos.

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -