We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Veelgemaakte fouten » De Letter F

Veelgemaakte fouten in het Spaanse geschrift - De letter F

Falsear / falsificar

Falsear: De waarheid of de werkelijkheid wordt vervalst of vervormd.
Falsificar: Geld is vervalst. ("falsificar"). Iets produceren dat vals is.

Voorbeeld:
En muchos casos la historia está falseada.
Cogieron a una banda que falsificaba billetes de 20 euros.

Finés / finlandés

De term finés kan verwijzen naar een inwoner van Finland en naar de gesproken taal in Finland, terwijl finlandés alleen verwijst naar de inwoner en niet naar de taal.

>Voorbeeld:
Los finlandeses hablan finés.

Fuera / afuera

In de Spaanse taal in Spanje, fuera wordt gebruikt met werkwoorden die beweging vertegenwoordigen en met werkwoorden die niet-bewegingen vertegenwoordigen zoals "estar". Afuera wordt alleen gebruikt met werkwoorden die beweging vertegenwoordigen.

Voorbeeld:
He ido afuera / fuera.
He estado fuera mucho tiempo.

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -