We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Taalhulpmiddelen Spaans » Veelgemaakte fouten » De Letter N

Veelgemaakte fouten in het Spaanse geschrift - De letter N

No existencia

Zinnen die opgebouwd zijn met no + zelfstandig naamwoord zijn onjuist. Soms kan 'no' vervangen worden door een voorvoegsel: "in-" (inexistencia, inestabilidad…) of door een werkwoordconstructie ("no existe", "no tiene estabilidad").

Voorbeeld:
La inestabilidad del precio del petróleo preocupa a las economías.

Noche de hoy

Onjuist. De juist term is esta noche.

Voorbeeld:
Esta noche vienen los Pérez a cenar.

Noche de ayer

Onjuist. De juiste term is anoche.

Voorbeeld:
Anoche me llamó Silvia.

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -