In Spanje is het schoolsysteem ingericht door de overheid en is het de taak van het ‘Ministerio de Educación y Ciencia’, het Ministerie van Onderwijs, om de kwaliteit hoog te houden. Hier zijn ook wetten aan verbonden.

In sommige landen kun je als Nederlander erg in de war raken door het schoolsysteem. De jaren zijn anders ingedeeld of het niveau is niet vergelijkbaar. Het schoolsysteem van Spanje is vergelijkbaar met dat van Nederland. Toch zijn er een aantal verschillen.

  • Het secundair onderwijs, Educación Segundaria Obligatoria (ESO),  in Spanje is vergelijkbaar met de middelbare school in Nederland. Alleen kennen ze op de scholen  in Spanje geen verschillende niveaus.
  • In Spanje hebben ze net als in Frankrijk het baccalaureaat, een diploma dat je behaalt om toegang te krijgen voor de universiteit/hoger onderwijs.
  • De regeling omtrent het hoger onderwijs en de universiteit is sinds een paar jaar het zelfde als in Nederland.

Onderwijs in Spanje

Het onderwijs in Spanje verschilt niet veel van het Nederlandse onderwijssysteem. De eerste laag is: crèche en lager onderwijs. Waarbij we educación infantil en educación primaria onderscheiden. Onder educación infantil vallen de eerste zes jaren van het kind waarin het kind niet verplicht is naar school te gaan. Vanaf de leeftijd van 3 maanden tot aan het derde jaar kan het kind terecht bij la guardería, de crèche. Deze moet per maand betaald worden en werkende moeders krijgen financiële hulp van de overheid. Daarnaast is er escuela infantil, de kleuterschool. Na de crèche kan het kind naar de kleuterschool tot dat het de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft. Vanaf 6 jaar is het verplicht om naar school te gaan. Alle kinderen moeten dus een begin maken op het lager onderwijs, educación primaria. Het lager onderwijs bestaat uit drie cyclussen van elktwee jaar. El primer cyclo begint wanneer het kind 6 jaar is. Bij voldoende ontwikkeling mag het na twee jaar over naar el segundo cyclo en na weer twee jaar naar el tercer cyclo. In de derde cyclus wordt het kind voorbereid op het secundair onderwijs. Ze krijgen les in Castellano (Spaans), maar ook in de eventuele autonome taal en literatuur.

Het secundair onderwijs duurt vier jaar en wordt gegeven aan kinderen vanaf 12 jaar. Aan alle kinderen wordt in deze vier jaar op het zelfde niveau les gegeven. In de tweede en laatste cyclus kiest de leerling wel een profiel ter voorbereiding op het Baccalaureaat of de technische opleiding en na vier jaar studie en alle vakken voldoende te hebben afgerond, ontvangt de leerling een diploma: Graduado en Educación Secundaria. Dit diploma geeft toegang tot het Baccalaureaat en de technische opleiding, afhankelijk van wat het niveau van het kind is.

Het hoger secundair onderwijs is hetgeen waar kinderen naartoe gaan als ze het secundair onderwijs met succes hebben afgerond. Hieronder vallen twee niveaus: ‘Bachillerato’ en formación profesional. Het ‘Bachillerato’ duurt twee jaar en is qua niveau vergelijkbaar met de havo in Nederland. Het profiel dat de leerlingen in de tweede cyclus van het secundair onderwijs hebben gekozen, wordt vervolgd als specialisatie in een bedrijfstak naast de verplichte, algemene vakken. Het diploma dat je krijgt na afronding van het Baccalaureaat is een vereiste voor de toelating tot de universiteit. Daarnaast is er nog formación profesional, dit zijn lessen en praktijklessen. Het is een opleiding tot een praktijkberoep en geeft toegang tot verdere cursussen, een baan en het Baccalaureaat.

Het hoger onderwijs en de universiteit is sinds 2006 hetzelfde als in Nederland. Vanaf 2006 werkt Spanje nu ook met een Bachelor-Master structuur. Voordat je aan de hogeschool of de universiteit mag beginnen, moet je in Spanje eerst een toelatingsexamen afleggen, ‘la Prueba de Acceso a la Universidad’, beter bekend als de selectividad. Deze test de kennis de je op het Baccalaureaat hebt geleerd. De Bachelor in Nederland heet in Spanje ‘los Estudios de Grado’ en duurt vier jaar. Om af te studeren dient er een afstudeeropdracht gedaan te worden die je uiteindelijk el Titulo de Graduado geeft. De volgende stap is ‘Máster Universitario’ en duurt twee jaar. Ook hiervoor dien je een verslag in te leveren, beter bekend als de afstudeerscriptie. Voor de echte doorzetters is er ‘Doctorado’, dit omvat zelfstandig onderzoek ter voorbereiding op het schrijven van het proefschrift om de hoogste titel te krijgen.

Volgende Stap

Laten we praten! Bekijk ons aanbod en laat ons je helpen om je eigen offerte samen te stellen.

Nieuwsbrief

Interessante verhalen elke maand, rechtstreeks in je inbox.