Algemene Voorwaarden

don Quijote is een besloten vennootschap, onderdeel van ideal education group. het is geaccrediteerd door het Insituut Cervantes en andere instellingen. Hoofdkantoor: Gustavo Fernández Balbuena 11, 28002 Madrid, Spanje. Tax identification Code (CIF) B-79946729. IDEAL EDUCATION GROUP SL. Staat geregistreerd in het handelsregister van Madrid Volume 868, boek 0, folio 154, sectie 8, pagina nº-17.285

MEER
  1. donquijote
  2. Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

1. don Quijote garandeert dat de beschrijvingen in de data- en prijsbrochure van cursussen, huisvesting en aanvullende services accuraat zijn (alle speciale regelingen en/of afspraken dienen op schrift te worden gesteld en door don Quijote te worden ondertekend). Bezoek onze website voor de meest actuele versie hier.

2. Het personeel dat verantwoordelijk is voor de transfers van en naar de luchthavens en het vervoer naar de huisvesting is verzekerd, bekend met de regio en weet precies waar de cursisten heengebracht dienen te worden.

3. don Quijote is lid van, geaccrediteerd door of onderdeel van de volgende nationale en internationale organisaties: Instituto Cervantes, eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL en ELITE.

4. don Quijote garandeert een maximum van 8 studenten per klas (10 in Salamanca en in het hoogseizoen). Maximaal 15 studenten in zomerkampen en juniorprogramma's. Maximaal 10 in de online cursussen.

5. De voorwaarden van don Quijote zijn niet van toepassing op partnerscholen. Elke partnerschool heeft haar eigen voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor in Madrid.

6. don Quijote behoudt zich het recht voor om alle foto's en video's die tijdens het verblijf van de student zijn gemaakt, te gebruiken. Leerlingen moeten zich ervan bewust zijn dat ze kunnen voorkomen in het promotiemateriaal van IEG of van een partner, tenzij de leerling bij aankomst of tijdens het fotograferen op de school uitdrukkelijk aangeeft dat hij / zij niet wil verschijnen in een video of foto.

7. Bij een ernstige disciplinaire overtreding of herhaald slecht gedrag behoudt don Quijote zich het recht voor om cursisten de toegang tot de huisvesting/school te ontzeggen en vervalt het recht op enige restitutie.

8. Gepubliceerde aanbiedingen of speciale kortingen kunnen niet worden gecombineerd. Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Reserveringen die vóór publicatie van de aanbieding zijn gemaakt kunnen niet worden gewijzigd. Alle aanbiedingen en kortingen worden op de inschrijfdatum toegepast. Er kan geen gebruik worden gemaakt van aanbiedingen en kortingen met terugwerkende kracht.

9. De servicekosten zijn een jaar geldig vanaf de dag van inschrijving voor alle Ideal Education Group scholen in Spanje en Latijns-Amerika. Met andere woorden, voor alle cursussen die gedurende een periode van 12 maanden worden gereserveerd dienen slecht één keer servicekosten te worden betaald.

10. In het uitzonderlijke geval dat slechts 2 studenten staan ingeschreven voor een cursus van hetzelfde niveau, behoudt de school zich het recht voor om de cursus om te zetten in een semi-privéprogramma wat resulteert in een vermindering van 50% van de lesuren. In het uitzonderlijke geval dat er slechts 1 student staat ingeschreven voor een cursus, behoudt de school zich het recht voor om de cursus om te zetten in een privéprogramma wat resulteert in een vermindering van 70% van de lesuren.

11. Als een student niet aanwezig kan zijn bij een privéles, dan dient de student don Quijote 72 uur voor de les hier schriftelijk over te informeren, om de les te kunnen inhalen.

12. In steden waar dezelfde programma’s ook worden aangeboden op andere scholen van Ideal Education Group (IEG), kunnen de lessen op elk moment samengevoegd worden.

13. Om hygiënische redenen zijn huisdieren en andere dieren niet toegestaan in scholen, accommodaties of andere faciliteiten.

14. Klachten dienen schriftelijk en binnen de eerste 24 uur te worden gemeld helpdq@donquijote.org. Dit zorgt ervoor dat we zo spoedig mogelijk een oplossing kunnen vinden. Alleen klachten die tijdens het verblijf van de cursist zijn gemeld, komen in aanmerking voor het recht op compensatie, teruggave van gemaakte kosten of veranderingen. Klachten die na vertrek zijn gemeld worden geaccepteerd en beschouwd als suggesties om onze service te verbeteren.

CURSUS ACCREDITATIE

1. Een gepersonaliseerd don Quijote certificaat van deelname en prestatie zal worden uitgegeven in overeenstemming met de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

2. Op dit certificaat staat de gevolgde cursus vermeld, het cursusniveau en het aantal gevolgde uren. De naam van de school waaraan de cursus is gevolgd alsmede de inschrijfdatum en het behaalde niveau worden vermeld.

3. Er wordt alleen een certificaat uitgegeven aan cursisten die minimaal 85% van de lessen hebben bijgewoond. Het certificaat is geen officieel document, in overeenstemming met de wetgeving voor particuliere onderwijsinstellingen.

CREDITNOTA’S

1. Creditnota’s zijn een jaar geldig vanaf de datum dat de creditnota wordt toegekend. Na afloop van de periode van 12 maanden verliest de student het recht op tegoed of restitutie.

2. Het krediet is alleen geldig voor de geografische regio waarin het is afgeven (d.w.z. krediet uitgegeven in Spanje is niet geldig voor cursussen in Latijns-Amerika) en is niet overdraagbaar.

3. Creditnota's kunnen niet worden omgezet in een terugbetaling of worden gebruikt voor een partnerschool.

4. De prijzen variëren van jaar tot jaar en worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat hierdoor het uitgegeven tegoedbedrag wordt verhoogd of verlaagd wanneer je een tegoedbon gebruikt.

ACCOMMODATIE

1. Voor reserveringen die een week of korter voor de begindatum van de cursus zijn gemaakt, garandeert don Quijote het door de cursist gewenste of verzochte type huisvesting niet: er wordt prioriteit gegeven aan cursisten die langer van tevoren hebben gereserveerd.

2. In het geval dat een cursist om gegronde redenen niet tevreden is met de aan hem of haar toegewezen huisvesting mag naar een andere huisvesting van dezelfde categorie worden verhuisd (tot 3 veranderingen toegestaan). Cursisten die van huisvesting willen veranderen dienen zich daarvoor gedurende de eerste week van het verblijf tot de verantwoordelijke persoon te wenden.

3. Alle cursisten dienen don Quijote of hun gastgezin van tevoren (7 dagen) te informeren over de verwachte aankomsttijd. Als er met de hiervoorgenoemde partijen geen contact is opgenomen kan don Quijote niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ontvangst of transfer van de cursist.

4. don Quijote garandeert de huisvesting van familieleden of vrienden van de inschreven cursist niet. Cursisten van don Quijote hebben prioriteit bij toewijzing van de beschikbare huisvesting.

5. De cursist zal de kosten voor het vervangen van voorwerpen die hij/zij door achteloosheid of met opzet heeft kapot gemaakt, betalen.

6. Als er schade is en niemand er direct voor aansprakelijk gesteld kan worden, zullen de kosten voor de reparatie worden verhaald op de op het moment van de ontstane schade aanwezige cursisten.

7. Bij don Quijote is het respect voor anderen en voor de regels essentieel om de cursussen probleemloos te laten verlopen. als cursisten de vastgestelde regels niet opvolgen kan dat ertoe leiden dat de betaalde borgsom niet wordt terugbetaald. een aantal voorbeelden van gedrag dat ertoe zou kunnen leiden dat de borgsom niet wordt terugbetaald zijn: gasten laten overnachten, roken in de slaapkamers, alcohol nuttigen, het gebruik van verdovende of schadelijke middelen, en elk ander gedrag dat de directie van don Quijote als ongepast beschouwd.

8. Het maken van harde geluiden, feesten of muziek maken in onze accommodatie is nooit toegestaan.

9. In het geval van een ernstig tuchtrecht, herhaald slecht gedrag of het niet naleven van de vastgestelde regels, behoudt don Quijote zich het recht voor om studenten de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en vervalt het recht op enige restitutie.

10. In het hoogseizoen is het mogelijk dat de studentenflats en residencias worden vervangen door een ander soort huisvesting, voor dezelfde prijs.

11. Wanneer je een 2-persoonskamer (gedeeld met een andere cursist) reserveert en er geen andere cursist is met wie je de kamer kunt delen, dan behouden we het recht voor je kamer te wijzigen vóór of tijdens je verblijf.

12. Als we tijdens je verblijf een upgrade naar een eenpersoonskamer uitvoeren en we de accommodatie na je aankomst nodig hebben, behouden we ons het recht voor om je kamer op elk moment weer te wijzigen naar je oorspronkelijk gereserveerde en bevestigde accommodatie-optie.

ALGEMENE ANNULERINGEN/WIJZIGINGEN VAN CURSUSSEN

1. Het totaalbedrag van de cursus dient uiterlijk 4 weken vóór aankomst te zijn betaald. Zo niet, dan behoudt don Quijote zich het recht voor om de inschrijving van de cursist te annuleren.

2. De borg van € 250 / $ 300 wordt voor geen enkele annulering gerestitueerd. Bij een annulering van minder dan 4 weken voor de startdatum, wordt het inschrijfgeld plus de kosten van 2 weken programma (cursus en/of accommodatie) in rekening gebracht.

3. Deelnemers die hun cursus Spaans en Stage- of Vrijwilligersprogramma of een ander speciaal programma op IEG- of partnerscholen in Spanje of Latijns-Amerika, tot 4 weken voor de begindatum van de cursus annuleren worden € 500 / $ 600 annuleringskosten in rekening gebracht. Als de cursus binnen 4 weken voor de verwachte begindatum wordt geannuleerd dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Voor annuleringen binnen 2 weken of 'no show' van de student om welke reden dan ook, worden de kosten van 4 weken voor het programma (cursus en/of accommodatie) in rekening gebracht plus alle extra's die zijn gereserveerd in je bevestigde boeking, tenzij je onze annuleringsgarantie hebt afgesloten en betaald.

5. Voor annuleringen die worden gemaakt nadat de uitnodigingsbrief voor een studentenvisumaanvraag naar je is verzonden , gelden speciale voorwaarden (zie de sectie Visa voor Spanje).

6. Voor annuleringen van een privéappartement of hotelreserveringen zullen geen restituties worden gedaan, of kredieten worden uitgegeven (voor het aanschaffen van andere producten).

7. Alle restituties zijn onder alle omstandigheden onderhevig aan administratiekosten van 9% (of een minimum van € 75 / $ 90). D.w.z., wanneer een terugbetaling wordt uitgevoerd, zal don Quijote 9% inhouden, evenals de aanbetaling van € 250 / $ 300. Voor restitutie voor te veel betaalde bedragen worden minimaal € 35 / $ 40 administratiekosten in rekening gebracht.

8. Cursisten die hun reservering vóór de aankomstdatum willen annuleren (cursus en/of huisvesting) dienen don Quijote hier schriftelijk over te informeren per aangetekende post naar ons hoofdkantoor in Madrid of per e-mail dqnl@donquijote.org 

9. Annuleringen die niet via de hiervoorgemoemde manieren zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.

10. Het voor de cursus/huisvesting betaalde bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd als de cursus is begonnen (behalve wanneer de annuleringsgarantie van toepassing is).

11. Voor elke wijziging vóór de aankomstdatum in je bevestigde boeking (startdata, programma, of services) wordt € 100 / $ 120 administratiekosten in rekening gebracht. Voor wijzigingen na aankomst (bestemming, school, huisvesting of cursus), wordt € 100 / $ 120 in rekening gebracht in Spanje en Mexico (afhankelijk van beschikbaarheid en, indien van toepassing, tegen betaling van het prijsverschil). Voor alle andere wijzigingen na aankomst van je bevestigde reserveringen in Spanje en Latijns-Amerika wordt € 250 / $ 300 administratiekosten in rekening gebracht. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

12. Wijzigingen in startdata binnen 2 weken vóór de aankomstdatum zijn onderhevig aan last-minute kosten. De kosten van 2 weken voor het programma (cursus en/of accommodatie) zullen in rekening worden gebracht, plus alle extra's die zijn gereserveerd in je bevestigde boeking.

13. Vakantie en cursusonderbreking: Voor een periode van maximaal 1 week bij ieder blok van 4 weken, mits je dit 1 week van tevoren aangeeft (om de reservering te kunnen behouden, worden de volledige kosten van de accommodatie in rekening gebracht, ook tijdens de onderbreking). In alle andere gevallen wordt voor een cursusonderbreking € 100 / $ 120 in rekening gebracht en dient de huisvesting voor de volledige duur van het oorspronkelijke programma te worden betaald (afhankelijk van beschikbaarheid).

14. don Quijote is niet verantwoordelijk voor annuleringen als gevolg van overmacht, gezondheidsproblemen of persoonlijke problemen.

ANNULERING ZOMERKAMP IN RESIDENCIA

1. Voor bevestiging van een reservering die minder dan 4 weken voor aankomst is gedaan, dient het totale bedrag op het moment van reservering te worden betaald.

2. Voor annuleringen van zomerkampen die minder dan 4 weken voor aankomst worden gedaan worden € 850 annuleringskosten in rekening gebracht.

3. Bij annuleringen twee weken voor of op enig moment na aankomst wordt er geen restitutie verleend.

REISVERZEKERING

1. Zonder verzekering zijn studenten niet gedekt voor annuleringen van reizen/programma's voor aankomst, voor ziekte, ongeval of verlies van eigendommen (binnen of buiten accommodaties of klaslokaal) tijdens hun verblijf.

2. don Quijote raadt alle studenten aan een optionele zorgverzekering af te sluiten, tegen een kostprijs van € 50 / $ 60 per week.

ANNULERINGSGARANTIE | AANBEVOLEN

1. Als je annuleringskosten wilt vermijden, en zonder opgaaf van reden wilt kunnen annuleren voor of na aankomst, raadt don Quijote studenten aan een annuleringsgarantie aan te schaffen tegen een (niet-restitueerbare) meerprijs van € 75/ $ 90 per week (€ 150 per week voor de Zomerkamp- en Junior-programma's).

2. Deze garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar en moet bij inschrijving volledig worden gekocht, ondertekend en betaald om geldig te zijn. Je kunt extra services toevoegen, maar de dekking niet verlagen.

3. Wanneer je deze garantie aanschaft, is de periode die onder deze garantie valt, vanaf de dag van inschrijving tot de voltooiing van het programma met don Quijote. We zullen de kosten van je cursus, accommodatie en extra's terugbetalen als je annuleert.

4. Studenten die de annuleringsgarantie aanschaffen, kunnen hun programma geheel of gedeeltelijk zonder opgaaf van reden annuleren (bijv. heimwee, cursus pauze, terug gaan naar je thuisland, examens, werk, ziekte van de student of een direct familielid, zwangerschap, een gerechtelijke procedure of als lid van een kiesraad, schade aan je eigendommen die je aanwezigheid vereist, annulering van de reis door de luchtvaartmaatschappij, de verplichting om militaire dienst te verrichten...).

5. De student ontvangt een 100% restitutie over het niet genoten deel van het programma indien de annulering plaatsvindt gedurende het verblijf.

6. Bij annuleringen die niet voor de maandag van de voorafgaande week worden worden gecommuniceerd zal een week cursus en accommodatie in rekening worden gebracht.

7. Er wordt bij alle restituties € 250 / $ 300 aan administratiekosten berekend.

8. Annuleringen dienen schriftelijk, per mail te worden verzonden aan seg@iegrupo.com De per e-mail verzonden annulering is alleen geldig wanneer er een bevestigingsmail door betrokkene van de organisatie is ontvangen. De dag volgend op de datum nadat de bekendmaking van de annulering is ontvangen wordt als de officiële datum van de annulering gezien. De restitutie zal binnen 30 dagen worden uitgekeerd aan de betrokkene.

9. Cursisten die een visum hebben verkregen via don Quijote kunnen de annuleringsgarantie afsluiten. Er kan echter alleen aanspraak worden gemaakt op de annuleringsgarantie wanneer de betrokkene een bewijs kan overleggen dat hij/ zij het land waar de cursus gevolgd weer heeft verlaten. In deze gevallen wordt 9% van het terug te betalen bedrag in rekening gebracht plus administratiekosten van € 75 / $ 90 en € 35 / $ 40 bankkosten om de administratieve kosten te dekken.

10. Alleen geldig voor onze Ideal Education Group-scholen in Spanje en Mexico.

VISUM VOOR SPANJE

1. Burgers van landen die deel uitmaken van de Europese Unie hebben geen visum nodig voor Spanje.

2. Cursisten die uit andere landen komen dienen bij de dichtstbijzijnde Spaanse ambassades of consulaten informatie in te winnen over de vereisten voor het verkrijgen van een Visado (Visum). De certificaten die de inschrijving voor een cursus Spaans bij don Quijote accrediteren en bevestigen kunnen alleen worden ondertekend, verzegeld en verstuurd door personen die door don Quijote zijn geautoriseerd. zij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor afgewezen visumverzoeken, omdat deze certificaten geen officiële geldigheid hebben, maar slecht als een bevestiging van een aan één van onze scholen te volgen cursus is. Dergelijke documenten worden alleen afgegeven voor de duur van de oorspronkelijk door de cursist gereserveerde cursus. don Quijote stuurt, volledig kosteloos, aan alle cursisten die dit verzoeken de volgende documenten (mits het totaalbedrag van het programma is betaald):

  • Bevestiging van der door de cursist gekozen programma.
     
  • Factuur voor het totaalbedrag van het desbetreffende programma (cursus + huisvesting).
     

3. In het geval de cursist de originele documenten nodig heeft zal don Quijote deze toesturen en de verzendkosten aan de cursist doorberekenen.

4. Als de cursist het visum wordt geweigerd dan brengt don Quijote € 350 / $ 400 en eventuele extra kosten in rekening. De cursist dient don Quijote het formele bewijs (het originele document) van de weigering van het visum tonen om de terugbetaling te kunnen ontvangen. Als don Quijote dit document niet ontvangt zal 100% van de totale kosten van het programma in rekening worden gebracht.

5. Voor elke restitutie van don Quijote als de cursist het visum wordt geweigerd, wordt 9% van het te restitueren bedrag ingehouden als zijnde administratiekosten (minimaal € 75 / $ 90).

6. Als de student het visum voor het gereserveerde programma en de verwachte aankomstdatum niet op tijd heeft verkregen en zijn / haar aankomst moet uitstellen of annuleren, zullen we 100% van de eerste 2 weken plus alle beschreven annuleringskosten in rekening brengen (zie sectie Annuleringen van cursussen en wijzigingen).

TRANSFER SERVICES

1. Vluchtgegevens (plaats, datum, aankomsttijd en vluchtnummer) dienen ten minste een week voor aankomt schriftelijk te worden doorgegeven. Zoniet, dan kan don Quijote niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.

2. Als de cursist de transfer minder dan een week voor aankomst annuleert dan is er geen restitutie mogelijk van het door hem/ haar voor deze service betaalde bedrag.

3. In het uitzonderlijke geval dat andere studenten die bij ons een privé-luchthaventransferservice hebben gereserveerd en rond dezelfde tijd arriveren, behoudt onze chauffeur zich het recht om de transfers te combineren.

4. In geval van vertraging of wijzigingen van de vluchtgegevens zonder voorafgaande kennisgeving kan don Quijote niet verantwoordelijk worden gesteld voor de transfer van de cursist en is er geen restitutie mogelijk.

FEESTDAGEN

1. Kijk voor je reis te reserveren op onze website voor de meest recente informatie over feestdagen.

2. Uitgevallen lessen i.v.m. nationale en lokale feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Als er in dezelfde week (maandag t/m vrijdag) 2 feestdagen vallen, dan worden de lessen van 1 dag ingehaald of een 20% korting zal worden toegepast op de corresponderende weekprijs voor een programma van 1-2 weken. Wanneer de cursist de korting wil ontvangen, dient dit bij inschrijving te worden vermeld. Privélessen worden altijd ingehaald.

OVEREENKOMST

Door ondertekening van het inschrijfformulier of door betaling van de programmakosten accepteert de cursist alle hierboven beschreven voorwaarden. Indien de prijzen van de huisvesting buiten de macht van don Quijote om worden verhoogt dan brengt don Quijote de cursist hier direct van op de hoogte. Deze prijslijst vervangt de vorige prijslijst en is geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 voor alle programma’s die tussen deze twee data plaatsvinden. In oktober 2023 bijgewerkt en onderhevig aan wijzigingen.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Spaanse wet 15/1999, van 13 december 1999, inzake bescherming persoonsgegevens, informeert don Quijote dat de persoonlijke gegevens van de cursist worden opgeslagen in een database (waarvoor Ideal Education Group S.L. verantwoordelijk is) en dat zij uitsluitend bestemd zijn voor commerciële en functionele doeleinden van de onderneming. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden geeft de cursist toestemming voor de verwerking en het gebruik van de genoemde gegevens voor de voornoemde doeleinden. Tegelijkertijd informeert don Quijote de cursist dat hij/zij het recht heeft om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, deze te corrigeren en te annuleren conform de geldige wetgeving, door te schrijven naar het volgende adres: Gustavo Fernández Balbuena 11 - 28002 Madrid – Spanje

BETALINGSVOORWAARDEN

Het totaalbedrag moet 4 weken vóór aankomst ontvangen zijn. Wanneer er geen volledige betaling is ontvangen, behoudt don Quijote het recht om de cursus en huisvesting te annuleren, zonder enige vorm van restitutie.

Alle bankkosten zijn voor rekening van de betaler. Wanneer de bank don Quijote een commissie voor de ontvangst van betaling in rekening brengt, behoudt don Quijote het recht om deze kosten bij aankomst te verhalen op de cursist.

Cheques worden niet geaccepteerd.

Betaling met creditcard:
Je kunt met je creditcard betalen via onze beveiligde website.
Voor een bankoverschrijving aan don Quijote, vermeld dan je naam en "don Quijote" op alle documenten die betrekking hebben op de betaling.

Naam begunstigde: IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
Naam bank: Banco Sabadell Adres bank: P.º de la Castellana 135 | 28046 Madrid
SWIFT-code: BSABESBBXXX

Rekening in € voor cursussen in Spanje
Rekeningnummer: 0081-0298-47-0001214322
IBAN: ES26-0081-0298-4800-0121-4223

Rekening in $ voor cursussen in Latijns-Amerika
Rekeningnummer: 0081-0298-42-0070530365
IBAN: ES24-0081-0298-4200-7053-0365

BANKGEGEVENS VOOR ONZE NEDERLANDSE CURSISTEN

OP NAAM VAN: don Quijote Nederland B.V. 
BANK: ING 
IBAN: NL94INGB0003939244 
BIC: INGBNL2A

GESCHILLENBESLECHTING EN JURISDICTIE

Alle geschillen met betrekking tot de programma's zullen worden beslecht door de rechtbanken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit sluit elke alternatieve vorm van geschillenbeslechting (bestuursorganen, arbitrage, etc.) uit. Elk mogelijk conflict dat kan ontstaan tussen de partijen met betrekking tot de interpretatie, voltooiing en uitvoering van dit contract, zal worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechters en rechtbanken van Madrid.

VRAGEN?

Wil je meer te weten komen over onze bestemmingen of cursussen?

+31 (0) 10 476 35 33