OnzeLeermethode

Bij don Quijote bieden we onze cursisten meer dan 30 jaar ervaring in Spaans taalonderwijs. In de loop der jaren hebben we onze leermethode steeds verder verbeterd en verfijnd. De voortdurende bijscholing van onze docenten en implementatie van educatieve innovaties garanderen het succes en de tevredenheid van onze cursisten, op alle niveaus en voor alle cursussen en bestemmingen.

  1. donquijote
  2. OnzeLeermethode

Leermethode

Onze leermethode is ontwikkeld volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen en is gebaseerd op praktijkgericht leren en een communicatieve aanpak. We leggen de nadruk op het creëren van een authentieke leeromgeving waarbij interactie fundamenteel is. We gebruiken bij het leren van de taal situaties uit het dagelijks leven en de cursisten spelen altijd een actieve rol. Onze benadering van het taalonderwijs is in essentie communicatief en humanistisch van karakter. De cursist is niet slechts de ontvanger van kennis, maar is vooral deelnemer in een sociale context en een intercultureel spreker die verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces. De combinatie van beide benaderingen – communicatief en humanistisch – heeft als resultaat een taalkundig en intercultureel leerproces. We leren onze cursisten grammatica en vocabulaire, maar altijd als instrument om het ultime doel te bereiken: dat de cursist zich in elke context van de Spaanse taal op taalkundig en cultureel niveau kan bewegen.

Ons doel is om onze cursisten niet alleen de theorie te leren, maar ook de vaardigheden om zich effectief en vloeiend in het Spaans uit te drukken. Om dit te kunnen bereiken garanderen we kleine klassen en gekwalificeerde docenten die de studievoortgang van de cursisten voortdurend in de gaten houden.

 

Bij don Quijote leren onze cursisten niet alleen de taal maar verdiepen ze zich ook in onze gewoontes en tradities, in onze manier van denken en leven. Ontdek hoe uniek en gepersonaliseerd het onderwijs van don Quijote zijn en volg een cursus waar je voor de rest van je leven iets aan zult hebben.

Docenten

Onze docenten zijn native speakers van het Spaans en zijn universitair geschoold. Ze hebben Spaanse Taal en Literatuur gestudeerd en/of hebben een master in het Onderwijs van het Spaans als Vreemde Taal. Bovendien zijn ze ook pedagogisch geschoold wat onderwijs van hoge kwaliteit garandeert. Ze zijn enthousiast en erg gemotiveerd om hun cursisten op een effectieve manier Spaans te laten leren. Ondewijs van topkwaliteit is fundamenteel voor ons. De constante bijscholing en lange ervaring van onze docenten maakt ons tot marktleider op het gebied van Spaans taalonderwijs in de wereld.

 

Meet teachersCristina

Meet our teacher with Cristina donQuijote Madrid

Meet teachersSilvio

Meet our teacher with Silvio donQuijote Valencia

Meet teachersSergio

Meet our teacher with Sergio donQuijote

Bekijk deze video’s met de ervaringen van onze docentenarrow-right-red
Niveaus

Het niveau van je Spaans wordt door middel van een speciaal daarvoor ontwikkelde test vastgesteld. De niveaus van onze cursussen zijn in overeenstemming met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen en het studieplan van het Instituto Cervantes. 
 

A1Basisgebruiker
Dit is het startniveau van het Spaans. Je leert in een duidelijke en concrete context informatie uit te wisselen met korte vragen en antwoorden.
A2Elementair
Je leert om je met eenvoudig taalgebruik zelfstandig mondeling en schriftelijk uit te drukken in situaties uit het dagelijks leven.
B1Halfgevorderd
Je kunt je makkelijk uitdrukken in situaties in je eigen omgeving en je kunt zelfstandig problemen oplossen.
B2Gevorderd
Op dit niveau leer je in algemene situaties te communiceren waarbij er een uitwisseling van informatie is. Je ben in staat om je persoonlijke mening te geven over zaken die je interesse hebben en je kunt over je ervaringen praten. Dit niveau is vereist om te worden toegelaten op bijna alle universiteiten.
C1Vergevorderd
Op dit niveau dien je je vloeiend en probleemloos is verschillende situaties met complexe taalstructuren uit te kunnen drukken. Dit niveau is vereist voor universitaire taalstudies en masters.
C2Volledige beheersing
Op dit hoogste niveau druk je je in elke situatie correct uit. Je beheerst de linguïstische en culturele elementen als een native speaker en kunt nuances onderscheiden.

Ik vind het heel erg leuk om bij don Quijote te werken. De school en het soort cursussen stellen me in de gelegenheid een persoonlijke band met de cursisten op te bouwen. Ze zijn hier geen nummers. Door de persoonlijke relatie die ik met ze krijg kan ik een cursus samenstellen die gebaseerd is op wat ze al weten, wat ze nodig hebben en wat ze willen. Daarom werk ik met zoveel plezier bij don Quijote. De leermethode is humanistisch, maar tegelijkertijd ook flexibel en open. We werken met kleine klassen en dat biedt ons de mogelijkheid om elke dag weer aan het leerproces van elke cursist te werken.

Salomé Torres (Tenerife)

Ik geef heel graag lens bij don Quijote. Door de kleine klassen is de relatie met de cursisten zo persoonlijk dat ze bijna onderdeel van de familie worden, of vrienden, of facebook-vrienden… Maar het allerbeste van het werken bij don Quijote is dat iedereen van elkaar leert.

Jesús Baz (Salamanca)

Leermethode don Quijote 2 Leermethode don Quijote 3

VRAGEN?

Wil je meer te weten komen over onze bestemmingen of cursussen?

+31 (0) 10 476 35 33