We maken gebruik van cookies om zo de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Cookie Meer informatie

Home » Waarom don Quijote » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Annuleringsverzekering


Lees de Algemene Voorwaarden voordat je je inschrijft

don Quijote is een besloten vennootschap, onderdeel van Ideal Education Group. Het is geaccrediteerd door het Instituut Cervantes en andere instellingen. Hoofdkantoor; don Quijote, S.L., Calle Placentinos 2, 37008, Salamanca Spanje. Tax Identification Code (CIF) B-37263621. don Quijote, S.L. staat geregistreerd in het Handelsregister van Salamanca, volume 72, sectie 45, pagina SA-2235, inschrijving: 1

1. ALGEMEEN

1.1 don Quijote stelt zich niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht (in overeenstemming met de wet) of voor daden van cursisten.

1.2 Bij het formaliseren van de inschrijving voor een cursus (en het reserveren van de huisvesting) aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden en –wijze alsmede de normen, regels en garanties van don Quijote die hij of zij van tevoren heeft ontvangen en gelezen. Wij behoeven geen handtekening om de overeenkomst in werking te laten treden. Een aanbetaling alsmede een elektronische inschrijving (per email) bevestigen ook een akkoord op de algemene voorwaarden. don Quijote behoudt het recht om een telefonische inschrijving te annuleren wanneer er binnen tien dagen na inschrijving nog geen aanbetaling is ontvangen.

1.3 De contracten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. LESSEN

2.1 In het hoogseizoen is het mogelijk dat er lessen in klaslokalen buiten onze scholen worden gegeven.

2.2 don Quijote behoudt zich het recht voor om het lesrooster uit te breiden van 08.00 uur tot 21.00 uur.

2.3 In het uitzonderlijke geval dat er maar 1 of 2 cursisten staan ingeschreven voor eenzelfde cursus op hetzelfde niveau, kan een groepscursus omgezet worden in individuele uren, met een vermindering van 50% van het aantal lesuren.

2.4 In steden waar dezelfde programma ́s ook worden aangeboden op andere scholen van Ideal Education Group, kunnen de lessen op elk moment samengevoegd worden.

3. CERTIFICAAT

3.1 Een certificaat wordt afgegeven in overeenstemming met de door het Instituto Cervantes en de in de huidige wetgeving vastgestelde richtlijnen voor particulier onderwijs.

3.2 Op dit certificaat staat de gevolgde cursus vermeld, het cursusniveau en het aantal gevolgde uren. De naam van de school waaraan de cursus is gevolgd alsmede de inschrijfdatum en het behaalde niveau worden vermeld. Het certificaat is geen officieel document, in overeenstemming met de wetgeving voor particuliere onderwijsinstellingen.

3.3 Er wordt alleen een certificaat uitgegeven aan cursisten die minimaal 85% van de lessen hebben bijgewoond.

4. FEESTDAGEN

4.1 kijk op onze website (www.donquijote.org/holidays) voor de meest recente eestdagen.

4.2 Uitgevallen lessen i.v.m. nationale en lokale feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Als er 2 feestdagen vallen in dezelfde week (maandag t/m vrijdag), worden de lessen van 1 dag ingehaald of gecompenseerd met 10% korting op de weekprijs. Individuele lessen worden altijd ingehaald.

5. HUISVESTING

5.1 De cursist zal de kosten voor het vervangen van voorwerpen die hij/zij door achteloosheid of met opzet heeft kapot gemaakt, betalen.

5.2 Als er schade is en niemand er direct voor aansprakelijk gesteld kan worden, zullen de kosten voor de reparatie worden verhaald op de op het moment van de ontstane schade aanwezige cursisten.

5.3 Bij een ernstige disciplinaire overtreding of herhaald slecht gedrag behoudt don Quijote zich het recht voor om cursisten de toegang tot de huisvesting te ontzeggen en vervalt het recht op enige restitutie.

5.4 In het hoogseizoen kan het zijn dat studentenhuizen en residencias worden vervangen voor een ander soort huisvesting tegen de overeenkomstige prijs.

5.5 Wanneer je een 2- of 3-pers. kamer (gedeeld met andere cursisten) reserveert en er is geen andere cursist met wie je de kamer kunt delen, dan behouden we het recht voor je kamer te wijzigen vóór of tijdens je verblijf.

6. VERZEKERING

6.1 Medisch: Wij raden alle EU-burgers aan om de Europese verzekeringskaart EHIC (voorheen het E111-formulier) mee te nemen. Indien medische hulp nodig is, kan men met deze kaart en de nota de medische kosten in het land van herkomst terugvorderen. Wij raden de cursisten uit andere landen aan om een ziektekostenverzekering af te sluiten bij don Quijote die de dekking van de in bovenvermelde polis bepaalde ziekten garandeert.

6.2 Wettelijke aansprakelijkheid: don Quijote heeft een verzekering tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid die mogelijke incidenten of kleine ongevallen die in haar scholen kunnen gebeuren dekt. don Quijote is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de cursisten. Wij raden aan om hiervoor een eigen verzekering af te sluiten.

7. TOELATING OF AFWIJZING

7.1 don Quijote behoudt het recht om in bijzondere gevallen cursisten van 16 jaar of jonger (Spanje)/ 15 jaar en jonger (Costa rica, Ecuador en Mexico) te aanvaarden.

7.2 don Quijote behoudt het recht om een gereserveerde cursus en huisvesting te annuleren wanneer bij aankomst het totaalbedrag niet door don Quijote ontvangen is.

7.3 Bij een ernstige disciplinaire overtreding, herhaald slecht gedrag of overtreding van de wetten van het land waar de cursus plaatsvindt, behoudt don Quijote zich het recht voor om cursisten de toegang tot de huisvesting en de cursus te ontzeggen en vervalt het recht op enige restitutie.

7.4 Bij schade veroorzaakt door derden, worden alle door don Quijote te betalen kosten in verband met dat incident in rekening gebracht aan de cursist, waarmee het recht op restitutie komt te vervallen.

8. LAST-MINUTE INSCHRIJVINGEN, WIJZIGINGEN EN ACCEPTATIE

8.1 De aanbetaling voor de inschrijvingsbevestiging bedraagt EUr 150 (voor cursussen in Spanje en Cuba) en USD 200 (voor cursussen in Latijns Amerika).

8.2 Voor de bevestiging van inschrijvingen die 2 weken of korter (voor zomerkampen en tienerprogramma’s 4 weken of korter) vóór aankomst zijn gedaan, moet het totaalbedrag van de rekening volledig bij de inschrijving worden betaald.

8.3 Wijzigingen van bestemming, school of huisvesting zijn gratis voor cursussen in Costa rica, Ecuador, Mexico en Spanje (afhankelijk van beschikbaarheid en indien van toepassing tegen betaling van het prijsverschil en niet geldig voor de Zomerkampen.

8.3 Wijzigingen van bestemming, school of huisvesting zijn gratis voor cursussen in Costa rica, Ecuador, Mexico en Spanje (afhankelijk van beschikbaarheid en indien van toepassing tegen betaling van het prijsverschil en niet geldig voor de Zomerkampen.

8.4 Voor alle andere wijzigingen na bevestiging van je boeking in Spanje en Latijns-Amerika zal EUr 100/USD 150 in rekening gebracht worden na start van de cursus.

9. AANBIEDINGEN EN KORTINGEN

9.1 De servicekosten zijn een jaar geldig vanaf de dag van inschrijving voor één van onze don Quijote/Enforex scholen in Spanje of Latijns-Amerika.
Wanneer er binnen 12 maanden een nieuwe boeking wordt gemaakt, brengen we geen nieuwe servicekosten in rekening.

9.2 Aanbiedingen en kortingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden en dienen geldig te zijn op de inschrijfdatum. Er kan geen gebruik worden gemaakt van aanbiedingen en kortingen met terugwerkende kracht.

10. VISUM

10.1 Cursisten uit West-Europa hebben geen visum nodig voor Spanje of Latijns-Amerika. Cursisten uit andere landen moeten bij de dichtstbijzijnde Spaanse of Latijns-Amerikaanse ambassades of consulaten vragen of zij een visum nodig hebben.

10.2 De school kan het inschrijvingscertificaat (uitnodigingsbrief) ALLEEN afgeven wanneer het inschrijfformulier en een kopie van het paspoort zijn ontvangen en het totaalbedrag van de factuur is gestort.

11. BETALINGSVOORWAARDEN

11.1 Het totaalbedrag moet 2 weken vóór aankomst ontvangen zijn. Voor inschrijvingen voor de zomerkampen dient het totaalbedrag 4 weken voor aankomst ontvangen te zijn. Wanneer we geen volledige betaling hebben ontvangen, behouden wij het recht om de cursus en huisvesting te annuleren, zonder enige vorm van restitutie. Op alle documenten met betrekking tot overboekingen dient de naam van de cursist en het factuur of klantnummer te worden vermeld.

11.2 Alle bankkosten zijn voor rekening van de betaler. Wanneer de bank ons een commissie voor de ontvangst van betaling in rekening brengt, behoud don Quijote het recht om deze kosten bij aankomst te verhalen op de cursist.

11.3 Persoonlijke cheques worden in geen enkel geval geaccepteerd. Bankcheques worden alleen geaccepteerd op uiterlijk 80 dagen voor vertrek en hiervoor wordt een toeslag van EUr 35 | USD 50 berekend.

Door middel van overschrijving op naam van don Quijote
Nederland per bank:
ING: NL94 INGB 0003 9392 44 - BIC: INGBNL2A
  • • Bij reservering binnen 31 dagen voor vertrek zal de gehele reissom binnen 10 dagen worden overgemaakt.
  • • Bij reservering binnen 14 dagen voor vertrek zal de gehele reissom direct na ontvangst van de nota worden overgemaakt.
Creditcard
Je kunt met creditcard betalen via ons beveiligde online betalingssysteem: https://secure.donquijote.org/payment/

11.4 Deze prijzen zijn geldig t/m 31 december 2016 voor alle cursussen die beginnen en eindigen in 2016.

11.5 Deze prijslijst annuleert alle voorgaande informatie over prijzen en data.

11.6 don Quijote is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten of fouten in teksten over don Quijote die door derden zijn gepubliceerd.

12. ANNULERINGEN

12.1 Alleen schriftelijke annuleringen (brief, telegram of e-mail) ontvangen door don Quijote op de laatste werkdag voor de aankomstdatum van betrokkenen, worden geaccepteerd. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd.

12.2 Bij annulering brengen we EUr 150 (Spanje en Cuba) | USD 200 (Latijns Amerika) in rekening.

12.3 Bij annulering van de cursus Spaans + Stage of Vrijwilligerswerk tot 28 dagen vóór vertrekdatum brengen we EUr 450 extra in rekening, zijnde administratiekosten. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van vertrek brengen we het totale cursusbedrag in rekening.

12.4 Bij annulering van de zomerkampen tot 28 dagen voor vertrekdatum: EUr 250. Bij annulering vanaf 28 dagen (inclusief) tot de dag van vertrek brengen we EUr 1.000 in rekening. Wijzigingen van het programma of bestemming van de Zomerkampen zijn niet toegestaan.

12.5 Het voor de cursus/huisvesting betaalde bedrag wordt in geen geval gerestitueerd als de cursus is aangevangen (behalve wanneer de annuleringsgarantie van toepassing is).

12.6 Creditnota’s zijn 12 maanden geldig vanaf de datum dat de creditnota wordt toegekend. Wanneer deze periode verstreken is vervalt de creditnota en kan de betrokkene geen aanspraak meer maken op de creditnota. Creditnota’s kunnen niet worden omgezet in restituties en zijn persoonsgebonden. Het krediet is alleen geldig voor de geografische regio waarin het is afgegeven en niet overdraagbaar naar een ander gebied (d.w.z. krediet uitgegeven in Spanje is niet van toepassing op cursussen in Latijns-Amerika).

12.7 Bij alle restituties brengen wij administratiekosten in rekening (zie punt 14.4). Tevens wordt het standaardbedrag voor wijzigingen in rekening gebracht. (zie punt 8.3).

12.8 Restituties dienen altijd binnen 30 dagen na annulering of afronding van de cursus te worden aangevraagd. Na deze periode heeft de cursist geen recht meer op enige vorm van restitutie.

12.9 Bij annuleringen worden de originele prijzen berekend. Eventueel genoten aanbiedingen zullen komen te vervallen.

12.10 Cursisten die een visum nodig hebben en de cursus moeten annuleren wegens afwijzing van het visum, dienen rechtstreeks vanuit de Ambassade een officieel document toe te sturen. Wanneer dit document niet is ontvangen, wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

12.11 Bij annuleringen nadat een uitnodigingsbrief is opgesteld, worden de voorwaarden van punt 12.2, 12.4 en 12.6 gehandhaafd.

12.12 Voor cursisten die reeds beschikken over een visum, worden annuleringen alleen geaccepteerd wanneer de cursist kan aantonen dat hij of zij het land verlaat naar zijn of haar vaderland of wanneer het visum is verlopen.

13. GOUD OF ZILVER ANNULERINGSGARANTIE

13.1 Wij raden je aan één van onze annuleringsgaranties af te sluiten wanneer je een cursus in Spanje, Costa rica (Santo Domingo de Heredia), Ecuador of Mexico volgt van 3 weken of langer. De kosten voor deze garanties bedragen 4% (Zilver) of 6% (Goud) van het totaalbedrag van de factuur. Dit bedrag is niet restitueerbaar en de garantie is alleen geldig wanneer deze minimaal 15 dagen voor vertrek is afgesloten d.m.v. een ondertekend inschrijfformulier.

13.2 Voorwaarden Zilver Garantie:
a. De cursist heeft werk aanvaard voor minimaal 20 uur per week gedurende minimaal een jaar of voor onbepaalde tijd.
b. De cursist is overleden, ernstig ziek geworden, heeft ernstig ongevalletsel opgelopen of is door zwangerschap verhinderd, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist.
c. De cursist wordt opgeroepen voor een rechtzaak of moet zitting nemen als jurylid in een rechtzaak.
d. De cursist moet reizen in verband met een adoptie.
e. De cursist moet worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met een orgaantransplantatie voor broer, zus, vader, moeder, schoonzus, zwager of schoonouders.
f. De cursist moet onverwacht alleen reizen en aan de cursus deelnemen door annulering van geregistreerde reisgenoot, annulering van de vlucht door luchtvaartmaatschappij of faillissement van de reisorganisatie.
g. De cursist kan niet reizen als gevolg van natuurrampen of terroristische aanslagen.

13.3 Voorwaarden Goud Garantie: Met de Goud Annuleringsgarantie kun je je verblijf gedeeltelijk of in zijn geheel annuleren met willekeurige redenen.

13.4 Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op deze garantie zullen wij de cursussen huisvestingskosten terugbetalen als, op welke dag dan ook, vanaf de dag van aankomst tot aan het eind van de cursus, de cursus wordt geannuleerd. De gegarandeerde terugbetaling is exclusief de servicekosten, de kosten van 1 week cursus en huisvesting en de reeds genoten producten (mits de cursist op een maandag annuleert). Wanneer de annulering op een andere dag plaatsvindt worden de cursus-en huisvestingskosten voor die week én de daarop volgende week in rekening gebracht. Tevens worden de kosten van de garantie zelf en 4% aan administratiekosten over het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. (Minimaal EUr 65 | USD 90).

13.5 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail te worden verzonden aan seg@iegrupo.com. De per email verzonden annulering is alleen geldig wanneer er een bevestigingsmail door betrokkene van de organisatie is ontvangen. De dag volgend op de datum nadat de bekendmaking van de annulering is ontvangen wordt als de officiële datum van annulering gezien.

13.6 De annuleringsgarantie is persoonlijk en niet overdraagbaar en is alleen geldig vanaf de aankomstdatum. Cursisten die een visum hebben verkregen via don Quijote kunnen de annulerinsgarantie afsluiten. Er kan echter alleen aanspraak worden gemaakt op de annuleringsgarantie wanneer de betrokkenen een bewijs kan overleggen dan hij/zij het land waar de cursus gevolgd werd heeft verlaten. In dit geval wordt er 8% van het te restitueren bedrag ingehouden zijnde administratiekosten.

13.7 Wanneer de cursist zijn/haar verblijf inkort, wordt de weekprijs gehanteerd zoals vermeld in onze prijslijst.

14. RESTITUTIES

14.1 Zie algemene voorwaarden 12 en 13 (annuleringen).

14.2 De voorwaarden van de annuleringsgarantie in acht nemende, zal de restitutie binnen 30 dagen worden uitgekeerd aan betrokkene.

14.3 Restituties worden alleen uitgekeerd aan de cursist die de boeking heeft gemaakt. restituties worden nooit uitgekeerd aan iemand anders dan de cursist of degene die de boeking heeft betaald.

14.4 Voor alle restituties wordt 10% van het te restitueren bedrag ingehouden als zijnde administratiekosten (met een minimum van EUr 55 | USD 95). restitutiebedragen lager dan EUr 100 zullen worden uitgekeerd in de vorm van een creditnota tijdens het verblijf van de betrokkene in Spanje. Wanneer betrokkene Spanje heeft verlaten zal het te restitueren bedrag worden overgemaakt met aftrek van EUr 35 zijnde administratiekosten.

15. KLANTENSERVICE

15.1. Behoudens de bepalingen uit deze overeenkomst wat betreft de uitsluiting van elke wettelijke plicht of aansprakelijkheid van zijn kant, zal don Quijote, wanneer een cursist een klacht indient bij het secretariaat van de school in verband met de cursus of huisvesting, alles doen wat binnen zijn mogelijkheden valt om de situatie van de betrokken cursist te herzien. Dit op voorwaarde dat de klacht zo spoedig mogelijk bij het betreffende secretariaat is ingediend en de cursist alle aangeboden oplossingen heeft overwogen. Wanneer een oplossing van welke aard dan ook door de betreffende cursist is geaccepteerd, vervalt hiermee het recht op restitutie.

15.2 Na voordoen van de klacht dient deze schriftelijk te worden gemeld. Anders verliest de cursist zijn recht op compensatie, teruggave van gemaakte kosten of veranderingen. Na de vertrekdatum accepteert don Quijote alleen suggesties en verzoeken van informatieve aard om onze service te verbeteren.

16. COPYRIGHT

16.1. don Quijote behoudt zich het recht voor om alle mogelijke foto’s die tijdens het verblijf van de cursist zijn genomen te gebruiken, tenzij de cursist bij aankomst op school verklaart het hiermee niet eens te zijn.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de Spaanse wet 15/1999, van 13 december 1999, inzake bescherming persoonsgegevens, informeert don Quijote dat de persoonlijke gegevens van de cursist worden opgeslagen in een database (waarvoor don Quijote S.L. verantwoordelijk is) en dat zij uitsluitend bestemd zijn voor commerciële en functionele doeleinden van de onderneming. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden geeft de cursist toestemming voor de verwerking en het gebruik van de genoemde gegevens voor de voornoemde doeleinden. Tegelijkertijd informeren wij de cursist dat hij/zij het recht heeft om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, deze te corrigeren en te annuleren conform de geldige wetgeving, door te schrijven naar: Calle Placentinos nr. 2 – 37008 Salamanca – Spanje.

VOORWAARDEN VAN ONZE "TRIPLE GUARENTEE"

1. 100% Prijsgarantie - De 100% Prijsgarantie is alleen van toepassing op de cursus en niet op de huisvesting. Om aanspraak te kunnen maken op de 100% Prijsgarantie dient het te vergelijken product minstens 10.00 € goedkoper te zijn dan de gepubliceerde prijzen van don Quijote en/of Enforex. Tevens dienen de producten in een aantal aspecten vergelijkbaar te zijn: Dezelfde bestemming, hetzelfde aantal (of meer) aantal lesuren, hetzelfde aantal (of minder) deelnemers per lesgroep, dezelfde onderwijskwaliteit. don Quijote en Enforex behouden het recht bepaalde programma’s waarvan de onderwijskwaliteit onduidelijk is uit te sluiten van de 100% Prijsgarantie, waarbij de volgende factoren in acht worden genomen: kwalificatie van het didactisch personeel, aantal jaren ervaring, internationale erkenning en kwaliteitszegels. Stuur ons je ontvangen prijsopgave van de andere organisatie of een link van de website waarbij de prijzen zichtbaar zijn, dan zullen wij dit graag toetsen. Wanneer het te vergelijken product aan de voorwaarden van de 100% Prijsgarantie voldoet brengen wij je dezelfde prijs in rekening en krijg je 20% op het inschrijfgeld.

2. TEVREDENHEIDSGARANTIE - Wanneer je bij aankomst niet tevreden bent dien je dit binnen 24 uur na aankomst te melden bij het secretariaat van de school. We lossen de situatie binnen 2 werkdagen voor je op. Mocht de oplossing niet naar wens zijn wordt de situatie opnieuw bekeken. Wordt er besluiten dat de gecontracteerde producten terecht niet naar wens zijn restitueren we de cursus –en huisvestingskosten. Als dat niet geval is schakelen wij een onafhankelijke Spaanse arbiter in om de situatie te beoordelen en te beslissen of je recht hebt op onze geld terug garantie.

3. ANNULERINGSGARANTIE – Wanneer je de annuleringsgarantie afsluit, bescherm je jezelf tegen onverwachte voorvallen die ertoe kunnen leiden dat je je verblijf moet annuleren of afbreken. Voor meer informatie, zie punt 13 van onze Algemene Voorwaarden.

Klantenservice: helpdq@donquijote.org

Noodtelefoon: +34 636 450 998 (Nederlands sprekend)

Vraag meer informatie aan! Boek nu!